TAAHHÜTLERE AYKIRILIK

Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
17.10.2018

Bu yazımızda ürün güvenliği denetiminden muafen ithal edilen ancak muafiyet şartlarına aykırı bir şekilde kullanılan eşyaya ilişkin müeyyideler örnek olay üzerinden ele alınacaktır.

Örnek;

- 2018/5 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği’nin 2 no.lu ekinde yer alan plastik eşyalar mezkûr Tebliğin 10. maddesi çerçevesinde gıda ile temas etmeyeceği beyan edilerek uygunluk yazısından muaf bir şekilde ithal edilmiştir.

-  İthalatçı (İ) firması söz konusu eşyayı satmış, satış esnasında faturaya “gıda ile temas edemez” şerhini koymuştur.

- Eşyayı alan (A) firması da söz konusu plastikleri bir başkasına, (B) firmasına satmıştır. (B) firması plastikleri gıda ile temas edecek tabak yapımında kullanmıştır.

Örnek olayımızda ithalatçı (İ) her ne kadar taahhüdüne uygun davranmak adına satış faturasına “gıda ile temas edemez” şerhi koysa da bu şerhin kamu hukuku karşısında kendisini korumayacağı ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 235/1-c maddesi kapsamında müeyyide (gümrük vergilerinin yanı sıra, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası) ile karşılaşılacağı düşüncesindeyiz. Beyan sahibinin ithalatçı (İ) olması ve mevcut düzenlemelerde eşyanın satılması sonucunda sorumluluğun satın alan kişilere geçeceği şeklinde hükümlerin bulunmaması düşüncemizin altında yatmaktadır.

Ancak, özel hukuk çerçevesinde hak aranabileceği dikkate alındığında bu tür durumlarda gümrük idaresince uygulanan müeyyideleri eşyayı satın alan kişilerden rücu edebilmek adına sözleşmelerde konunun sıkı sıkıya kurallara ve tazminat şartlarına bağlanması gerektiği tavsiye edilebilecektir.