Yazı Kategorileri - GÜMRÜKLÜ-YORUM

VARIŞ ÖNCESİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ

Bu yazımızda varış öncesi gümrük işlemleri ele alınmıştır.

detay

YAZILIM İTHALATI - GÜMRÜKTE VERGİLENDİRME

CD-DVD içerisinde yazılım ithali gümrüğe beyan edilmek zorundadır. Yazılım ithalatının vergilendirilmesini tekrar yazmak istiyorum.

detay

MENŞE ŞAHADETNAMESİNE İLİŞKİN TEMEL KONULAR

Bu yazımızda menşe şahadetnamesine ilişkin temel konular ele alınmıştır

detay

ARŞİVDEKİ GÜMRÜK BEYANNAMELERİNİZ ZAYİ OLURSA

Arşivde bulunan gümrük beyannameleri yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde zıyaa uğrarsa ne yapılmalı?

detay

MALEZYA MENŞE BELGESİNİN SONRADAN İBRAZI

Malezya Menşe Belgesi ithalattan sonra düzenlenebilir mi?

detay

ANTREPODA EŞYA DEVRİ

Bu yazımızda antrepoda eşya devrine ilişkin temel konular ele alınacaktır.

detay

YYS - YILLIK FAALİYET RAPORU

Bu yazımızda YYS sahibi firmaların hazırlatmak zorunda olduğu faaliyet raporunu ilişkin temel hususlar ele alınmıştır.

detay

MONTAJ KURULUM BAKIM ONARIM GİDERLERİ

Makine, tesis gibi eşyaların ithalinden sonra, yabancı teknik ekipler Türkiye'ye gelerek söz konusu eşyalar için kurma, montaj, belirli aralıklarla bakım ve teknik yardım hizmeti verebilmektedirler.

detay

BELİRGİN FARKLILIK NEDİR?

Gümrük antreposunda veya transit rejiminde beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya çıkması hali ele alınmıştır.

detay

ÇOĞALTMA HAKKI ÖDEMELERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ (Gümrük, KDV, Gelir/Kurumlar)

Bu yazımızda çoğaltma hakkı ödemeleri ele alınmıştır

detay

YURTDIŞINDA YANAN PARALAR

Parası yanan ticaret erbabının bir de gümrük cezalarıyla karşılaşmaması için yapması gerektiğini düşündüğümüz işlem bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

detay

DAHİLDE İŞLEME - GERİ GELEN EŞYADA BİR TARTIŞMA KONUSU

Bu yazımızda dahilde işleme kapsamında ihraç edilen ancak daha sonradan geri gelen eşyadan hatalı bir şekilde tahsil edilen vergiler ele alınmıştır.

detay

DAHİLDE İŞLEME SÜRESİ İÇİNDE BEYANNAME TESCİLİ

Bu yazıda dahilde işleme süresi içinde beyannamenin tescil edilmesinin sonuçları ele alınmıştır.

detay

ATA KARNESİ İLE GEÇİCİ OLARAK YURT DIŞINA ÇIKARTILAN MALLARIN YURT DIŞINDA SATILMASI

Bu yazımızda ATA Karnesi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın kesin satışına ilişkin hususlar ele alınacaktır.

detay

DEMURAJ ÖDEMELERİ İÇİN 2 NOLU KDV BEYANNAMESİ VERMEYE GEREK YOKTUR

Bu yazımızda demuraj ödemeleri için 2 no.lu KDV beyanı verilmesine gerek olup olmadığı ele alınmıştır.

detay

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ (YYS) KAPSAMINDA YYS-I ve YYS-II NEDİR?

Bu yazımızda YYS I ve YYS II statüleri ele alınmıştır.

detay

YATIRIM TEŞVİK ve GÜMRÜKTE TAHSİL EDİLEN VERGİLER

Bu yazımızda yatırım teşvik kapsamında ithal edilen malların gümrükte tahsil edilen vergiler karşısındaki durumu ele alınacaktır.

detay

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ (YYS) BAŞVURU ŞARTLARINI SAĞLIYOR MUSUNUZ?

Bu yazımızda YYS almanın şartları ve YYS'nin getirdiği imkanlar ele alınmıştır.

detay

BEDELSİZ BEYAN EDİLEN İTHALATLAR İÇİN BEDEL ÖDENİRSE

İthal edilen eşya için açılan gümrük beyannamesinde ödeme şekli bedelsiz beyan edildiği halde bunun için bedel ödenmesi yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

detay

GÜMRÜK YOLCU MUAFİYETLERİ : YEŞİL KAPI - KIRMIZI KAPI

Bu yazımızda gümrük yolcu salonlarındaki kırmızı ve yeşil kapıların ne anlama geldikleri ele alınmıştır.

detay