KARGO ŞİRKETİ HANGİ EŞYALARI KAPIDA TESLİM EDEBİLİR?

Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
25.11.2021

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 2020/25 sayılı Genelgesine göre aşağıda belirtilen eşyanın serbest dolaşıma giriş beyanı, dolaylı temsilci sıfatıyla posta idaresi veya hızlı kargo firmaları tarafından (ETGB kapsamında) yapılabilir.  

  • Doküman
  • Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 150 Avro’yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın
  • Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir tüzel kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 22 Avro'yu geçmeyen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşya (Bu eşyalardan kapıda maktu vergi tahsilatı yapılacaktır)
  • Değeri 1500 Avro’yu, miktarı brüt 30 kilogramı geçmeyen, bir gerçek kişi adına gelen ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşya (Bu eşyalardan kapıda maktu vergi tahsilatı yapılacaktır)
  • 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 167. maddesi kapsamında vergiden muaf numunelik eşya ve modeller
  • 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 167. maddesi kapsamında vergiden muaf inceleme, analiz veya test amaçlı eşya
  • Yolcu beraberi kişisel eşya listesinde yer alıp yolcunun gelişinden bir ay önce veya üç ay sonraki sürelerde gelen eşya, (Bu eşyaları görmek için buraya tıklayın)
  • Kamu kurum ve kuruluşlarına, kütüphanelere, müzelere, eğitim veya bilimsel araştırma ile uğraşan kuruluşlara gönderilen veya bunlar tarafından temin edilen kitap veya basılı yayın
Kapıda Tahsil Edilecek Olan Maktu Vergi

Eşyanın;

a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda % 18,

b) Diğer ülkelerden gelmesi durumunda % 20,

c) Kitap veya benzeri basılı yayın için % 0,

ç) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli IV sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave % 20

Oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilir. 

Not: ETGB kapsamında beyan edilebilecek yukarıda sayılan eşyalara ilişkin detaylı kuralları görmek için Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 2020/25 sayılı Genelgesini okuyunuz. Kişisel eşya listesinde olmasına karşın örneğin cep telefonu kargo yoluyla getirilemez. Genelgedeki detaylar bu yönüyle önemli.

Tavsiye: Kargo şirketince gümrüğe verilmiş ve kapıda teslim aldığınız mallara ait beyannamenin (ETGB) bir örneğini temin edip arşivlemekte fayda var.  

GÜMRÜK YOLCU MUAFİYETLERİ : YEŞİL KAPI - KIRMIZI KAPI