Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
25.11.2021

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2022/09 sayılı Genelgesine göre aşağıda belirtilen eşyanın serbest dolaşıma giriş beyanı basitleştirilmiş gümrük beyannamesi (eski adıyla ETGB kapsamında) ile yapılır. 

  • Kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın
  • Yolcunun gelişinden 1 ay önce veya 3 ay sonraki süreler içerisinde posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen kişisel eşya
  • Gerçek kişiye gelen, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 150 Avro’yu geçmeyen eşya
  • Gerçek kişiye gelen, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen ilaç cinsi eşya
  • KDV ve/veya ÖTV istisna belgelerine sahip kurumlar tarafından getirilecek olan eğitim, bilim ve kültürel amaçlı eşya ile bilimsel alet ve cihazlar
  • Önemli değeri olmayan numunelik eşya ve modeller
  • İnceleme, analiz veya test amaçlı eşya
  • Kamu kurum ve kuruluşlarına, kütüphanelere, müzelere, eğitim veya bilimsel araştırma ile uğraşan kuruluşlara gönderilen veya bunlar tarafından temin edilen kitap veya basılı yayın
  • Elçilik, konsolosluk veya milletlerarası kuruluşlar adına gelen diplomatik eşya

Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen, değeri 150 Avro’yu aşan ancak 1500 Avro’yu aşmayan, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın serbest dolaşıma giriş beyanı normal usulde yapılmak zorundadır.

Önemli değeri olmayan ve temsil ettikleri eşya bakımından siparişte bulunulmak için kullanılabilecek nitelikteki numunelik eşya ve modellerin gümrük işlemleri gümrük vergilerinden muaf olarak posta idaresi veya hızlı kargo firmalarınca dolaylı temsil yetkisi kapsamında beyan edilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

Not: 15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 62/3. maddesine göre posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir tüzel kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 22 Avro’yu geçmeyen eşyanın değeri üzerinden tek ve maktu bir vergi tahsil edilmektedir.

Not: ETGB kapsamında beyan edilebilecek yukarıda sayılan eşyalara ilişkin detaylı kuralları görmek için Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2022/09 sayılı Genelgesini okuyunuz. Kişisel eşya listesinde olmasına karşın örneğin cep telefonu kargo yoluyla getirilemez. Genelgedeki detaylar bu yönüyle önemli.

Tavsiye: Kargo şirketince gümrüğe verilmiş ve kapıda teslim aldığınız mallara ait beyannamenin (ETGB) bir örneğini temin edip arşivlemekte fayda var.  

GÜMRÜK YOLCU MUAFİYETLERİ : YEŞİL KAPI – KIRMIZI KAPI