BEDELİ YURDA GETİRİLMESİ ZORUNLU OLMAYAN İHRACATLAR

Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
18.04.2021

İhracat Bedelleri Hakkında 2018-32/48 sayılı Tebliğe dayanılarak çıkartılan 2018/Bila sayılı Merkez Bankası İhracat Genelgesinin 22. maddesine göre aşağıdaki işlemler sonucunda elde edilen gelirin Türkiye’ye getirilmesi veya ihracat bedeli kabul belgesi düzenlenmesi zorunlu değildir.

  • Hizmet ihracatı,
  • Transit ticaret,
  • Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış,
  • Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış,
  • Mikro ihracat
  • Serbest bölge işlem formu kapsamında gerçekleştirilen 5.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemleri

Bunun haricinde; söz konusu Genelgenin 28/1-a maddesine göre 30.000 ABD doları veya eşitine kadar noksanlığı olan ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline ve toplam beyanname tutarına olan oranına bakılmaksızın kapatılmaktadır. Keza, mezkur Genelgenin 28/1-b maddesine göre de 30.000 ABD doları veya eşitinden yüksek olmakla birlikte 100.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar noksanlığı olan (sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil) ihracat hesapları doğrudan bankalarca kapatılmaktadır. Bu hükümler çerçevesinde bahse konu noksanlıkların da ihracatçının serbest kullanımında olduğu düşünülebilir.


Okuma tavsiyeleri: