Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
18.04.2021

Son Güncelleme : 24.11.2021

İhracat Bedelleri Hakkında 2018-32/48 sayılı Tebliğe dayanılarak çıkartılan 2018/Bila sayılı Merkez Bankası İhracat Genelgesinin 22. maddesine göre aşağıdaki işlemler sonucunda elde edilen gelirin Türkiye’ye getirilmesi veya ihracat bedeli kabul belgesi düzenlenmesi zorunlu değildir.

  • Hizmet ihracatı,
  • Transit ticaret,
  • Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış,
  • Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış,
  • Mikro ihracat
  • Serbest bölge işlem formu kapsamında gerçekleştirilen 5.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemleri

İhracat Bedelinin Yarısının Getirilmesi Zorunlu Ülkeler

Genelgenin 22. maddesine göre Azerbaycan, Cezayir, Fas, Kazakistan, Mısır, Özbekistan, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna ve Yemen'e yapılan ihracat bedellerinin %50'sinin tasarrufu serbesttir. 

İhracat Bedelinin Getirilmesi Zorunlu Olmayan Ülkeler
 
Genelgenin 4/6. maddesine göre Afganistan, Angola, Belarus, Benin, Cibuti, Etiyopya, Fildişi Sahili, Filistin, Gabon, Gana, Gine, İran, Kamerun, Kenya, Kırgızistan, Kuzey Kore, Küba, Liberya, Lübnan, Moldova, Nijerya, Senegal, Somali, Sudan, Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tanzanya ve Venezuela'ya yapılan ihracatların bedellerinin getirilmesi zorunlu değildir.

Terkin Limitleri

Genelgenin 28. maddesinde yer alan aşağıdaki noksanlıkların da ihracatçının serbest kullanımında olduğu düşünülebilir.

“Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla;
 
a)   30.000 ABD doları veya eşitine kadar noksanlığı olan ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline ve toplam beyanname tutarına olan oranına bakılmaksızın,

b)   30.000 ABD doları veya eşitinden yüksek olmakla birlikte 100.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar noksanlığı olan (sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil) ihracat hesapları doğrudan bankalarca veya 90 günlük ihtarname süresi içinde ilgili Vergi Dairesi Başkanlıkları/Müdürlüklerince ödeme şekline bakılmaksızın,

c)   200.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in 9 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep ve haklı durum halleri göz önünde bulundurulmak suretiyle beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar açık hesaplar ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce,

Terkin edilmek suretiyle kapatılır.”
 

Okuma tavsiyeleri: