Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfetttişi
20.10.2020

2018/11973 sayılı Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar çerçevesinde bazı eşyaların ithalinde ek mali yükümlülük tahsil edilmektedir.

Bu Kararın 3/2. maddesinde diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler hakkında 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezası uygulanacağı hükmediliyor.

Ancak gümrük idareleri, bu vergiyi gümrük vergileri tanımının içinde değerlendirerek 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 234. maddesi çerçevesinde 3 kat ceza uygulamaktadır.

Bu yoruma katılmadığımı belirtmem gerekir. Bu işlemin mahkemelerde de kabul görmeyeceğine inanıyorum. Üstelik, 2018/11973 sayılı Karar gümrük vergilerinin tanımına ilişkin tartışmadan yaklaşık 5 yıl sonra 2018 yılında yürürlüğe girmiş ve Karar’da bu tanıma uygun ceza istenmemiş. İstenseydi ceza hükümlerine böyle bir madde de eklenmeyebilirdi. Bu demektir ki, Cumhurbaşkanlığı Makamı takdirini bu yönde kullanmış ve 2 kat ceza uygulanmasını uygun görmüştür.