Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
18.07.2022

Devreden KDV’yi azaltmak veya artışını durdurmak için dış ticaret alanında kullanılabilecek enstrümanlar aşağıdaki gibi olabilir.  

1) Dahilde işleme izin belgesi alıp ithalatta KDV ödememek

2) Dahilde işleme izin belgesi ile yurtiçinden tecil terkin kapsamında KDV’siz mal almak

3) Dahilde işleme izin belgesi sahibi firmaya antrepoda devir yapmak

4) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında belgeden belgeye teslim yapmak

5) Yatırım teşvik belgesi alıp ithalatta KDV ödememek

6) İhracat sayılan satış ve teslim yapmak

7) Yatırım teşvik belgesi sahibi firmaya antrepoda devir yapmak

8) Geçici ithalat imkanlarını değerlendirmek

9) İthalatları ayarlayarak ödenecek KDV çıkacak aylarda antrepodaki malları ithal etmek

10) Leasing yoluyla ithalat yapmak

11) İhraç kayıtlı mal alımı yapmak

12) İhraç kaydıyla mal satarak tecil ve terkin edilen KDV’yi iade alabilmek

13) Mümkünse üretim hamleleri yaparak düşük KDV oranlarından hammadde getirip yüksek KDV oranından mamul üretip satmak

13) YYS alıp limanlarda, antrepolarda, geçici depolama yerlerinde bekleme sürelerini azaltmak suretiyle KDV matrahına beyan edilen “yurtiçi gider” kısmını düşürmek