Dr. Arif AYLUÇTARHAN, Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişi

Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi


7104 sayılı kanun ile gümrüksüz satış mağazaları (duty free shop) ve bunların depolarına yapılan teslimler  KDV ve ÖTV'den istisna kılınmıştır. Bu mağazalardan alınan malların yolcular tarafından yurtiçine getirilmesi istisna iken bu kez getirilen düzenlemeler ile bu mağazalara ve bu mağazalarda satılmak üzere bu mağazaların depolarına yapılan teslimler KDV ve ÖTV’den istisna kılınmaktadır. 

Kanun gerekçesinde bu teslimlerin vergiden istisna edilmesi suretiyle yerli işletmeler aleyhine oluşan rekabet eşitsizliğinin giderildiği ifade edilmektedir.   

Her iki kanun düzenlemelerindeki istisna tekniği dikkatle değerlendirildiğinde; getirilen istisna düzenlemelerinin farklılık arz ettiği müşahede edilmektedir. Bu şekildeki teslimler KDV açısından ihracat teslimi olarak istisna kapsamına alınırken (KDV 12) ÖTV açısından ayrı bir biçimde ayrı teslimler olarak (ayrı fıkra düzenlemesi ile) istisnaya tabi tutulmuştur (ÖTV 5/2).

Bu farklılığın arz ettiği önem şudur. Diğer şartların sağlanması halinde imalatçıların ihraç kaydı ile teslimde bulunduğu kişilerin (ihracatçıların) bu mağazalara veya depolarına yaptığı teslimler KDV açısından ihracat olarak değerlendirilebilecek iken ÖTV açısından değerlendirilemeyecektir. Dolayısı ile serbest bölgeye yapılan teslimlerde olduğu üzere bu mağazalara yönelik olarak KDV açısından ihraç kayıtlı teslim yapılabilecek iken ÖTV açısından yapılamayacaktır.