Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
06.09.2019

Bu yazımızda geçici ihraç edilen eşyanın muhasebe kayıtları ele alınacaktır.

Yurtdışına bir süreliğine kiralanan makine, geri gelecek olan taşıtlar, yurtdışı fuarlarda sergilenmek üzere gönderilen ve daha sonra geri getirilecek olan numuneler, yurtdışı müteahhitlik kapsamında geçici ihraç edilecek olan eşya, ticari veya finansal kiralama kapsamında gönderilen eşyalar, dolu giden ve boş geri gelecek olan tüpler geçici ihracata örnek olarak verilebilmektedir.

Geçici ihracata ilişkin düzenlemeler 1 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliğinde (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) yer almaktadır.

Örnek;

– Şirket envanterinde bulunan vinç 1 yıllığına Irak’ta bir firmaya kiralanmıştır.

————————————————- … /.. /..——————————————

253 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR                               400.000

253.02 Yurtdışına kiralananlar                  400.000

                        253 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR                               400.000

                                 253. 01 Şirketin kullanımında olanlar         400.000

(Vincin yurtdışına kiralanması)

————————————————- … /.. /..——————————————

900BORÇLU NAZIM HESAPLAR                                    400.000

900.02 Kiralanan Vinci Teslim Alanlar                  400.000

                        901 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR                               400.000

                                  901.02 Kiradaki aktifler                                                   400.000

(Kiralanan vincin teslim edilmesiyle ilgili sorumluluk kaydı)

————————————————- … /.. /..——————————————

120 ALICILAR                                                                    50.000

120.02 Yurtdışı Alıcılar            50.000

            601YURTDIŞI SATIŞLAR                                                             50.000            

(Kira geliri)

————————————————- … /.. /..——————————————

253 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR                               400.000

253. 01 Şirketin kullanımında olanlar                         400.000

                        253 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR                               400.000

                               253. 02 Yurtdışına kiralananlar                  400.000

(Vincin geri gelmesi)

————————————————- … /.. /..——————————————

901 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR                               400.000

901.02 Kiradaki aktifler                                           400.000

                        900BORÇLU NAZIM HESAPLAR                        400.000

                               900.02 Kiralanan Vinci Teslim Alanlar                      400.000

(Sorumluluğun düşülmesi)

————————————————- … /.. /..——————————————

Vinç kiralaması örneğinde olduğu gibi mülkiyet sahibinde kalacağından gümrükleme amaçlı bir fatura (e-fatura mükelleflerince e-fatura) kesmek gerekmektedir. Bu faturanın üstüne de kiralama amaçlı geçici çıkış meşruhatı düşülmelidir. Gümrük beyannamesi geçici ihracat 2300 rejim kodundan olmalı ve bu beyanname vinç geri geldiğinde giriş beyannamesine eklenmelidir.

Kayıt örneğinde görüldüğü gibi, vincin 253 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR hesabının alt hesabındaki yeri değiştirilmiş ve sorumluluğun takibi nazım hesaplarda yapılmıştır.