Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
09.12.2021

Soru:

Şirketimizin satış elemanı yurtdışında fuarda sergilenmek üzere yanında malzeme götürmüş ama çıkarken beyan etmediğinden geri geldiğinde sorun yaşamış. Bu işlemin doğrusu nedir? 

Cevap:

Gümrük Yönetmeliğinin 444/1. maddesine göre, Türkiye’den yolcu beraberinde geçici olarak çıkarılacak ve geri getirilecek numune, sergi ve fuar eşyasının beyanı “Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu” ile yapılabilmektedir.

Yolcu beraberinde geçici olarak çıkarılacak ve geri getirilecek numune, sergi ve fuar eşyasının “Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu” ile beyan edilmek istenmesi durumunda, beyan, eşya sahibi veya temsilcisi tarafından söz konusu formun elektronik ortamda  doldurulması gerekmektedir.

Form kapsamı beyanın, söz konusu eşyaların Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkışına kadar yapılması gerekmektedir. Bu formun elektronik ortamda düzenlenmesi yeterlidir ve form üzerinde gümrük idaresince ayrıca bir işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bu form kapsamı eşyanın çıkışı veya geri gelmesi esnasında gümrük idaresince eşyanın kontrolü yapılmak istendiğinde, yolcu tarafından söz konusu eşyanın beyanının form ile yapıldığına ilişkin bilgi gümrük idaresine belirtilir.

Gümrük idaresince, elektronik ortamda düzenlenen formdaki bilgilere kontrol yapılır ve gümrük memuru, elektronik ortamda söz konusu form kapsamı eşyaya ilişkin yapılan işlemi sisteme kaydeder.

Not 1) Bu form sadece yolcu beraberinde geçici olarak çıkarılacak ve geri getirilecek numune, sergi ve fuar eşyasının beyanında kullanılabilir. Bunun dışında kalan eşyalarda bu formun kullanılması doğru olmayacaktır.

Not 2) Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formun doldurulabilmesi için; Ticaret Bakanlığı web sayfasında yer alan e-işlemler  bölümünde yer alan uygulama üzerinden Bakanlık dışındaki kullanıcıların sisteme kayıt olmaları ve kendilerine gelen e-posta üzerinden hesaplarını aktifleştirmeleri gerekmektedir.

Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 2020/18 sayılı genelgesi