Sezai Kaya, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
04.06.2020

 

Çalışmaya ulaşmak için buraya tıklayınız.Çalışmanın içindekiler kısmı aşağıdaki şekildedir

 

1 – YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI
     1.1 – Tanım
     1.2 – Avantajları
             1.2.1 – Eksik Beyan
             1.2.2 – Kısmi Teminat
             1.2.3 – Götürü Teminat
             1.2.4 – Onaylanmış İhracatçı Yetkisi
             1.2.5 – İthalatta Yerinde Gümrükleme
             1.2.6 – Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırmalar
             1.2.7 – Beyannameye Eklenmesi Gereken Belgelere İlişkin Kolaylaştırmalar
             1.2.8 – Eşyanın Teslimindeki Kolaylaştırmalar
             1.2.9 – Emsal Tahlil Kolaylıkları
             1.2.10 – Tahlil Sonucunun Beklenmemesi Kolaylığı
             1.2.11 – Taşıt Üstü İşlem Yapma Kolaylığı
             1.2.12 – Ayniyet Tespitine İlişkin Kolaylıklar
             1.2.13 – Gümrük Müşavirliği Hizmet Bedellerinde İndirim
             1.2.14 – Diğer Kolaylıklar
2 – ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜ
     2.1 – Tanım
     2.2 – Avantajları
             2.2.1 – Eksik Beyan
             2.2.2 – Kısmi Teminat
             2.2.3 – Görütü Teminat
             2.2.4 – Mavi Hat
             2.2.5 – Onaylanmış İhracatçı Yetkisi
             2.2.6 – Eşyanın Teslimindeki Kolaylaştırmalar
             2.2.7 – Taşıt Üstü İşlem Yapma Kolaylığı
             2.2.8 – İlave Kolaylıklar:
3 – SERBEST BÖLGELER
     3.1 – Menşe Kazandıran – GTİP Değiştiren Üretim Yapmak
     3.2 – Telafi Edici Vergi
     3.3 – Gelir veya Kurumlar Vergisi İstisnası
     3.4 – Personel Ücretlerinden Gelir Vergisi Kesintisi
     3.5 – Damga Vergisi İstisnası
4 – ÜRETİM HAMLELERİ
     4.1 – Taviz Uygulanan Ülkeler – Üretim
     4.2 – Yurtdışında Bazı İşlemlerden Geçirme
     4.3 – Üretimi Türkiye’ye Kaydırmak
     4.4 – Parça Getirmek – Birleştirme Yapmak
5 – YATIRIM TEŞVİK DÜZENLEMELERİ
6 – HARİÇTE İŞLEME REJİMİ
     6.1 – Tanım
     6.2 – İşleme Amaçlı Hariçte İşleme
     6.3 – Tamir Amaçlı Hariçte İşleme
     6.4 – KDV
     6.5 – Hariçte İşlemenin Avantajları
7 – İKAME MALLAR
8 – TAVİZ UYGULANAN ÜLKELER
9 – GÜMRÜK ANTREPO REJİMİ
     9.1 – Tanım
     9.2 – Avantajları
     9.3 – Özel Antrepo (C Tipi) Sahibi Olmak
10 – TRANSİT TİCARET
     10.1 – Tanım
     10.2 – Avantajları
11 – DAHİLDE İŞLEME REJİMİ
     11.1 – Tanım
     11.2 – Avantajlar
             11.2.1 – Vergisel Avantajlar
             11.2.2 – KDV Tecil Terkin Kapsamında Alımlar
             11.2.3 – Eşdeğer Eşya Kullanımı
             11.2.4 – Ön İzinler Alınmadan İthalat Yapmak
             11.2.5 – Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi Olmamak
             11.2.6 – Damga Vergisi İstisnaları
     11.3 – Telafi Edici Vergi Stratejileri
     11.4 – Dahilde İşleme Rejiminde Kullanılabilecek Bazı İmkanlar
             11.4.1 – Belgeden Belgeye Teslim
             11.4.2 – İhracat Sayılan Yurtiçi Teslimler
             11.4.3 – Serbest Bölgelere İhracat
             11.4.4 – Süre Bitiminden Sonra İhracatlarda Usulsüzlük Cezaları
             11.4.5 – Eşdeğer Eşya – KDV Tecil Terkin
             11.4.6 – Revize
             11.4.7 – Belge Süresini Kaydırma
             11.4.8 – Ek Süre
             11.4.9 – Mahrece İade
12 – TEDARİKÇİ HAMLELERİ
     12.1 – Yatırım Teşvik Belgesi – Tedarikçi
     12.2 – Dahilde İşleme Rejimi – Tedarikçi
     12.3 – Tedarikçi – Dahilde İşleme Rejimi
13 – GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME REJİMİ
     13.1 – Tanım
     13.2 – Avantajları
14 – GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ
     14.1 – Tanım
     14.2 – Tam Muafiyet
     14.3 – Kısmi Muafiyet
     14.4 – Avantajları
     14.5 – İhraç Edilecek Malı Üretecek Makinenin Geçici İthali
15 – DÖVİZ KURLARININ TAKİBİ
16 – İSTİSNA VE MUAFİYETLER
17 – VADE FARKI – KREDİ FAİZİ
18 – ELLEÇLEME YAPMAK
19 – KKDF STRATEJİLERİ
     19.1 – Giriş
     19.2 – Dahilde İşleme
     19.3 – Yatırım Teşvik
     19.4 – Bir Kısmı Peşin Bir Kısmı Vadeli Ödemeler
     19.5 – Grup Şirketleri İçinde Mahsuplaşma
     19.6 – Yurtdışında, Antrepoda, Geçici Depolama Yerlerinde Devir
     19.7 – Serbest Bölgelerden İthalat
     19.8 – İstisnai Kıymetle Beyan ve KKDF
     19.9 – Peşin Ödenen İthalat Bedelinin Geri Gelmesi
20 – KENDİLİĞİNDEN BEYAN
21 – UZLAŞMA MÜESSESESİ
22 – CEZALARDA İNDİRİM
23 – GEÇMİŞ LABORATUAR TAHLİLLERİ
24 – GÜMRÜK KANUNU’NUN 75. MADDESİ
25 – NİHAİ KULLANIM
26 – ÖDENECEK KDV TAKİBİ
27 – KDV’Lİ FATURA KESEN ANTREPOLAR
28 – TARİFE KONTENJANI UYGULAMALARI
29 – PROGRAM İTHALATLARI – İNTERNET
30 – TESLİM ŞEKİLLERİ TERCİHİ VE PAZARLIK GÜCÜ
31 – GÜMRÜK VERGİSİ – KURUMLAR VERGİSİ
32 – ROYALTİ VE LİSANS BEDELİ – MAL BEDELİ
33 – GÖZETİM KIYMETİ – KDV – ŞİRKET BİRLEŞMELERİ
34 – ÇİFTE KDV
35 – ÖTV İADESİ
36 – ÖTV TECİL TERKİN MÜESSESESİ
37 – ÖTV İNDİRİM MEKANİZMASI
38 – ÖTV I SAYILI LİSTEDEKİ MALLAR – GÜMRÜKTE DEVİR
39 – SİPARİŞ ÖNCESİ GTİP TESPİTİ
40 – GTİP BELİRSİZLİĞİ – KÜÇÜK MİKTARDA İTHALAT
41 – YOLCU BERABERİ EŞYA
42 – MİKRO (KARGO YOLUYLA) İHRACAT
     42.1 – Tanım
     42.2 – Mikro İhracı Yapılamayacak Eşyalar
     42.3 – Avantajlar
43 – GÜMRÜĞE TERK
44 – GERİ GELEN EŞYA – KDV
45 – GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ 38. MADDE
46 – İHTİLAFLI DURUMLAR – TEMİNAT
47 – TAHLİLE İTİRAZ
48 – ANTREPODAN MAL SATIN ALMAK
49 – EMSAL NAVLUN – SİGORTA DÜZENLEMESİ
50 – İTHALAT VERGİLERİNİN KDV İADE ALACAĞINA MAHSUBU
     50.1 – Giriş
     50.2 – Avantajlar ve Dikkat Edilecek Hususlar
51 – KONSİNYE İHRACAT
     51.1 – Giriş
     51.2 – Avantajları
52 – İHTİRAZİ KAYITLA BEYAN
     52.1 – Giriş
     52.2 – Avantajları
53 – MİKTARI ÇOK EŞYA – ÇOK SAYIDA BEYANNAME
54 – V SAYILI LİSTE UYGULAMASI
55 – SONRADAN DOLAŞIM BELGESİ SUNMAK
56 – TAKSİTLENDİRME
57 – BÖLÜNMÜŞ BEYANNAME
58 – MAHRECE İADE
59 – KAÇAKÇILIK – ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ
60 – KÜŞAT HAKKI
61 – KATİ İTHALATA ÇEVİRME İMKANLARI
62 – ÜÇGEN TRAFİK UYGULAMALARI
63 – AKSESUARI – AKSAM PARÇAYI AYIRMAK
64 – AKSESUARI – AKSAM PARÇAYI BİRLEŞİK GETİRME
65 – TAKAS ÖDEME ŞEKLİ
66 – İZAHAT MÜESSESESİ
67 – TASFİYELİK EŞYANIN GERİ ALINMASI