Sezai Kaya, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
04.06.2020

 

Çalışmaya ulaşmak için buraya tıklayınız.Çalışmanın içindekiler kısmı aşağıdaki şekildedir

 

1 - YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI
     1.1 - Tanım
     1.2 - Avantajları
             1.2.1 - Eksik Beyan
             1.2.2 - Kısmi Teminat
             1.2.3 - Götürü Teminat
             1.2.4 - Onaylanmış İhracatçı Yetkisi
             1.2.5 - İthalatta Yerinde Gümrükleme
             1.2.6 - Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırmalar
             1.2.7 - Beyannameye Eklenmesi Gereken Belgelere İlişkin Kolaylaştırmalar
             1.2.8 - Eşyanın Teslimindeki Kolaylaştırmalar
             1.2.9 - Emsal Tahlil Kolaylıkları
             1.2.10 - Tahlil Sonucunun Beklenmemesi Kolaylığı
             1.2.11 - Taşıt Üstü İşlem Yapma Kolaylığı
             1.2.12 - Ayniyet Tespitine İlişkin Kolaylıklar
             1.2.13 - Gümrük Müşavirliği Hizmet Bedellerinde İndirim
             1.2.14 - Diğer Kolaylıklar
2 - ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜ
     2.1 - Tanım
     2.2 - Avantajları
             2.2.1 - Eksik Beyan
             2.2.2 - Kısmi Teminat
             2.2.3 - Görütü Teminat
             2.2.4 - Mavi Hat
             2.2.5 - Onaylanmış İhracatçı Yetkisi
             2.2.6 - Eşyanın Teslimindeki Kolaylaştırmalar
             2.2.7 - Taşıt Üstü İşlem Yapma Kolaylığı
             2.2.8 - İlave Kolaylıklar:
3 - SERBEST BÖLGELER
     3.1 - Menşe Kazandıran – GTİP Değiştiren Üretim Yapmak
     3.2 - Telafi Edici Vergi
     3.3 - Gelir veya Kurumlar Vergisi İstisnası
     3.4 - Personel Ücretlerinden Gelir Vergisi Kesintisi
     3.5 - Damga Vergisi İstisnası
4 - ÜRETİM HAMLELERİ
     4.1 - Taviz Uygulanan Ülkeler - Üretim
     4.2 - Yurtdışında Bazı İşlemlerden Geçirme
     4.3 - Üretimi Türkiye’ye Kaydırmak
     4.4 - Parça Getirmek - Birleştirme Yapmak
5 - YATIRIM TEŞVİK DÜZENLEMELERİ
6 - HARİÇTE İŞLEME REJİMİ
     6.1 - Tanım
     6.2 - İşleme Amaçlı Hariçte İşleme
     6.3 - Tamir Amaçlı Hariçte İşleme
     6.4 - KDV
     6.5 - Hariçte İşlemenin Avantajları
7 - İKAME MALLAR
8 - TAVİZ UYGULANAN ÜLKELER
9 - GÜMRÜK ANTREPO REJİMİ
     9.1 - Tanım
     9.2 - Avantajları
     9.3 - Özel Antrepo (C Tipi) Sahibi Olmak
10 - TRANSİT TİCARET
     10.1 - Tanım
     10.2 - Avantajları
11 - DAHİLDE İŞLEME REJİMİ
     11.1 - Tanım
     11.2 - Avantajlar
             11.2.1 - Vergisel Avantajlar
             11.2.2 - KDV Tecil Terkin Kapsamında Alımlar
             11.2.3 - Eşdeğer Eşya Kullanımı
             11.2.4 - Ön İzinler Alınmadan İthalat Yapmak
             11.2.5 - Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi Olmamak
             11.2.6 - Damga Vergisi İstisnaları
     11.3 - Telafi Edici Vergi Stratejileri
     11.4 - Dahilde İşleme Rejiminde Kullanılabilecek Bazı İmkanlar
             11.4.1 - Belgeden Belgeye Teslim
             11.4.2 - İhracat Sayılan Yurtiçi Teslimler
             11.4.3 - Serbest Bölgelere İhracat
             11.4.4 - Süre Bitiminden Sonra İhracatlarda Usulsüzlük Cezaları
             11.4.5 - Eşdeğer Eşya – KDV Tecil Terkin
             11.4.6 - Revize
             11.4.7 - Belge Süresini Kaydırma
             11.4.8 - Ek Süre
             11.4.9 - Mahrece İade
12 - TEDARİKÇİ HAMLELERİ
     12.1 - Yatırım Teşvik Belgesi - Tedarikçi
     12.2 - Dahilde İşleme Rejimi - Tedarikçi
     12.3 - Tedarikçi - Dahilde İşleme Rejimi
13 - GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME REJİMİ
     13.1 - Tanım
     13.2 - Avantajları
14 - GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ
     14.1 - Tanım
     14.2 - Tam Muafiyet
     14.3 - Kısmi Muafiyet
     14.4 - Avantajları
     14.5 - İhraç Edilecek Malı Üretecek Makinenin Geçici İthali
15 - DÖVİZ KURLARININ TAKİBİ
16 - İSTİSNA VE MUAFİYETLER
17 - VADE FARKI - KREDİ FAİZİ
18 - ELLEÇLEME YAPMAK
19 - KKDF STRATEJİLERİ
     19.1 - Giriş
     19.2 - Dahilde İşleme
     19.3 - Yatırım Teşvik
     19.4 - Bir Kısmı Peşin Bir Kısmı Vadeli Ödemeler
     19.5 - Grup Şirketleri İçinde Mahsuplaşma
     19.6 - Yurtdışında, Antrepoda, Geçici Depolama Yerlerinde Devir
     19.7 - Serbest Bölgelerden İthalat
     19.8 - İstisnai Kıymetle Beyan ve KKDF
     19.9 - Peşin Ödenen İthalat Bedelinin Geri Gelmesi
20 - KENDİLİĞİNDEN BEYAN
21 - UZLAŞMA MÜESSESESİ
22 - CEZALARDA İNDİRİM
23 - GEÇMİŞ LABORATUAR TAHLİLLERİ
24 - GÜMRÜK KANUNU’NUN 75. MADDESİ
25 - NİHAİ KULLANIM
26 - ÖDENECEK KDV TAKİBİ
27 - KDV’Lİ FATURA KESEN ANTREPOLAR
28 - TARİFE KONTENJANI UYGULAMALARI
29 - PROGRAM İTHALATLARI - İNTERNET
30 - TESLİM ŞEKİLLERİ TERCİHİ VE PAZARLIK GÜCÜ
31 - GÜMRÜK VERGİSİ - KURUMLAR VERGİSİ
32 - ROYALTİ VE LİSANS BEDELİ - MAL BEDELİ
33 - GÖZETİM KIYMETİ – KDV - ŞİRKET BİRLEŞMELERİ
34 - ÇİFTE KDV
35 - ÖTV İADESİ
36 - ÖTV TECİL TERKİN MÜESSESESİ
37 - ÖTV İNDİRİM MEKANİZMASI
38 - ÖTV I SAYILI LİSTEDEKİ MALLAR - GÜMRÜKTE DEVİR
39 - SİPARİŞ ÖNCESİ GTİP TESPİTİ
40 - GTİP BELİRSİZLİĞİ - KÜÇÜK MİKTARDA İTHALAT
41 - YOLCU BERABERİ EŞYA
42 - MİKRO (KARGO YOLUYLA) İHRACAT
     42.1 - Tanım
     42.2 - Mikro İhracı Yapılamayacak Eşyalar
     42.3 - Avantajlar
43 - GÜMRÜĞE TERK
44 - GERİ GELEN EŞYA - KDV
45 - GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ 38. MADDE
46 - İHTİLAFLI DURUMLAR - TEMİNAT
47 - TAHLİLE İTİRAZ
48 - ANTREPODAN MAL SATIN ALMAK
49 - EMSAL NAVLUN - SİGORTA DÜZENLEMESİ
50 - İTHALAT VERGİLERİNİN KDV İADE ALACAĞINA MAHSUBU
     50.1 - Giriş
     50.2 - Avantajlar ve Dikkat Edilecek Hususlar
51 - KONSİNYE İHRACAT
     51.1 - Giriş
     51.2 - Avantajları
52 - İHTİRAZİ KAYITLA BEYAN
     52.1 - Giriş
     52.2 - Avantajları
53 - MİKTARI ÇOK EŞYA - ÇOK SAYIDA BEYANNAME
54 - V SAYILI LİSTE UYGULAMASI
55 - SONRADAN DOLAŞIM BELGESİ SUNMAK
56 - TAKSİTLENDİRME
57 - BÖLÜNMÜŞ BEYANNAME
58 - MAHRECE İADE
59 - KAÇAKÇILIK - ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ
60 - KÜŞAT HAKKI
61 - KATİ İTHALATA ÇEVİRME İMKANLARI
62 - ÜÇGEN TRAFİK UYGULAMALARI
63 - AKSESUARI - AKSAM PARÇAYI AYIRMAK
64 - AKSESUARI - AKSAM PARÇAYI BİRLEŞİK GETİRME
65 - TAKAS ÖDEME ŞEKLİ
66 - İZAHAT MÜESSESESİ
67 - TASFİYELİK EŞYANIN GERİ ALINMASI