Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi

23.05.2023

SORU
Kur dalgalanmalarındaki riski hafifletmek adına ihracat bedelinin %40’ını bankaya mümkün olduğunca geç satmak istiyoruz. Buna ilişkin bir süre kısıtlaması var mı? İhracat bedelinin hesabımıza geldiği gün dövizi satmak zorunda mıyız?

CEVAP
Merkez Bankası İhracat Genelgesinin 8. maddesine göre ihraç edilen malın bedelinin yurda getirilerek, fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde İBKB düzenlenmesi zorunludur.

Genelgenin Ek-1 maddesine göre İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin % 40 ‘ı İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılır. Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılır ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenir.

Dolayısıyla ihracat bedeli dövizin, fiili ihracat tarihinden itibaren 180 gün hesapta tutulup İBKB veya DAB’a bağlatabileceği ve İBKB veya DAB’a bağlama gününde bedelin %40’ının TL’ye dönüştürülebileceği sonucuna ulaşılıyor. Pek tabi ki, o ara paraya ihtiyaç yoksa 🙂