Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi

2018-32/48 sayılı İhracat Bedelleri Hakkındaki Tebliğ 31.12.2019 tarihinde yayımlanan tebliğ ile değişti ve DAB zorunluluğu ortadan kalktı. Yani ihracat bedellerini bankaya satma zorunluluğu artık yok. Bu tarihten sonra İhracat Bedeli Kabul Belgesi düzenlenmesi gerekiyor.

Bahse konu tarihte Geçici 1. maddeye “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte açık bulunan ihracat hesapları için, bu Tebliğin ihracatçı lehine olan hükümleri uygulanır.” hükmü de derç edildi. İhracatçının lehine olan yeni hüküm çerçevesinde, 31.12.2019 tarihinden önceki ihracatlar için de DAB düzenlenmemesi gerektiği düşüncesindeyim. Ancak bankaların lehe hükmü dikkate almadan DAB düzenlemeye zorladığı yönünde sorular geliyor. Hüküm çok açıkken “what can I do sometimes”………