Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
03.05.2021

2018, 2019 ve 2020 yıllarında ihracat ve turizm gelirimizin seyri aşağıdaki tablodan görülebiliyor. 2019 yılına kıyasla 2020 yılında ihracatımızın yaklaşık 11 milyar USD, turizm gelirlerimizin de 22 milyar USD azaldığı görülüyor. Toplam kaybımız 33 milyar USD civarında.

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TUIK verileri.