Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
11.12.2019

İhracatta kullanılan ahşap paletlerin ISPM-15 standardına uygun olması ile ilgili olarak 27/05/2015 tarihli yönetmelik kaldırılmış ve 25/05/2019 tarihinde yeni yönetmelik yayımlanmıştır. Yeni yönetmeliğin yürürlük tarihi 01/01/2020'dir.

Önceki yönetmelik kapsamında da ihracatçı firmaların ihraç yüklerini gönderirken ısıl işleme tabi tutulmuş ahşap paletler kullanmaları gerekmekte idi. Ancak uygulamada bu konuda sorunlar yaşanmakta, standarda uygun ahşap paletler kullanılmamakta ve ihraç yükleri yurtdışından bu sebepten dolayı geri gelme durumu ile karşı karşıya kalmakta idi. Mayıs ayında yayımlanan yeni yönetmelik ile bu konudaki tedbirler arttırılmış, söz konusu yönetmelik kapsamındaki ahşap paletlerin kullanılmaması durumunda ihracatçı firmalara yüksek miktarda idari para cezaları uygulanması öngörülmüştür.

Bu çerçevede ihracatçıların 01/01/2020 tarihinden itibaren ahşap paletlerin yönetmeliğe uygunluğunu kontrol ederek satın almaları, ısıl işlem çıktılarını kontrol ederek tarihe dikkat etmeleri, yeni ısıl işlem uygulaması ve işaretlemesi yapılmış ürünleri tercih etmeleri ve Bakanlıkça ruhsatlandırılmış izin belgeli işletmeleri buradan kontrol ederek ürünleri satın almaları tavsiye edilir.