Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
20.08.2019

– Boru yaparken çelik sacın bükülmesi esnasında çatlamanın önlenmesi için yumuşatma malzemesi olarak madeni yağ kullanımı,

– Makinelerin küflenen bıçaklarının temizlenmesi için solvent kullanımı,

– İş makinesinin hidrolik sistemlerine koymak için madeni yağ kullanımı,

– Deri sektöründe temizleme ve yumuşatma malzemesi olarak solvent kullanımı

– Boya imalatında üretim reçetesinde solvent olması

Yazımızın konusunu yukarıda örnekleri verilen ve işletme ihtiyaçları için kullanılacak akaryakıt harici petrol ürünlerinin ithali oluşturmaktadır.

EPDK Mevzuatı

Akaryakıt harici petrol ürünlerinin ithali, EPDK tarafından 24.04.2013 tarihli 28627 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde yürümektedir.

Bahse konu tebliğin ekinde 2 adet tablo bulunmaktadır. Tabloları görmek için tıklayınız. 

Bu tablolarda yer alan eşyaların ithali aşağıdaki kurallara tabidir.

1) Tablo-1 ve Tablo-2’de yer alan eşyaların ithali için EPDK’dan uygunluk yazısı alınması gerekir. Uygunluk yazısı alınması kaydıyla bu eşyaların yurt dışından ithali doğrudan sanayiciler ya da sanayiciler adına ithalatçılar tarafından yapılabilir.

2) Uygunluk yazısı verilecek miktar, izne konu madde için kapasite raporunda yer alan miktarı aşamaz.

3) Sanayiciler üretim amacıyla, ithalatçılar ise üreticiler adına temin ettikleri akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerini EPDK’dan izin almaksızın üçüncü kişilere teslim edemez, bu maddeler üçüncü kişilerce teslim alınamaz.

4) Tablo-1 kapsamındaki akaryakıt harici petrol ürünlerinin, ayda toplam 1.000 kilogramı aşmaması veya azami 5 kilogram kapasiteli ambalajlar içinde olması koşuluyla ithalinde uygunluk yazısı aranmaz.

5) Tablo-2 kapsamındaki akaryakıt harici petrol ürünlerinin azami 250 kilogram kapasiteli ambalajlar içinde ithalinde uygunluk yazısı aranmaz.

ÖTV Mevzuatı

Yukarıda yer alan tabloların üçüncü sütununda söz konusu eşyaların ÖTV’ye tabi olup olmadığı, ÖTV’ye tabi ise hangi cetvelde yer aldığı belirtilmiştir.

Tablolarda yer alan eşyalar ÖTV’ye tabi ise Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğine göre aşağıdaki kurallara tabidir.

1)  İthal edilmek istenen eşyanın ÖTV’ye tabi olması halinde öncelikle vergi dairesine ÖTV mükellefiyeti tesis ettirmek gerekmektedir.

2) Bu malların ithali esnasında, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 16. maddesi uyarınca vergi tutarı kadar teminat gümrük idaresine verilir. Buradaki teminat ÖTV’nin vergi dairesine ödenmesini güvenceye almak için verilmektedir. ÖTV vergi dairesine ödendiğinde teminatlar iade edilmektedir.

3) Banka teminat mektubu (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan mallar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına (B) cetvelindeki mallar için mükellefin ÖTV yönünden bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğü adına alınır (Ek:13)

4) Gümrük idaresi A ve B cetveli için ayrı ayrı Ek:11 düzenler.

5) Gümrük idaresi A cetvelindeki eşya için düzenlenen Ek:11’i elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderir.

6) B cetvelindeki eşyalar için düzenlenen Ek:11 teminat ile birlikte vergi dairesine gönderilir. Elektronik ortamda da Gelir İdaresi Başkanlığı’na aktarılır.

7) A cetvelindeki mallar satılıp ÖTV vergi dairesine beyan edilince vergi dairesi gümrüğe Ek:12 gönderir. B cetvelindeki ürünler için teminat vergi dairesi adına alındığı için teminatı vergi dairesi iade eder.

8) B cetvelindeki malların bu listeye dahil olmayan malların imalinde imalatçılar tarafından kullanılması (sarf malzemesi olarak kullanılanlar hariç) halinde önce yürürlükteki ÖTV’nin tamamı tahsil edilir, bu malların imalatta kullanıldığının tespiti üzerine 2012/3792 sayılı Kararda  belirtilen iade işlemleri yapılır.

Burada dikkat edilmesi gereken konu, B cetvelinde yer alan malların üretilen mamulün kütlesi içerisinde (mamülün bünyesi içerisinde doğrudan ilk madde ve malzeme niteliğinde girdi olarak kullanılması) yer alması gerektiğidir. Sarf malzemesi olarak kullanılanların iade hakkından yararlanması söz konusu değildir.

Bunun için aşağıdaki özelgeleri inceleyebilirsiniz

46480499-135[2013-135]-59 sayılı 05/07/2013 tarihli özelge

45404237-135[13.9]-339 sayılı 26/12/2013 tarihli özelge

39044742-ÖTV 8-1087 sayılı 21/04/2014 tarihli özelge

35672403-010.01[135-05-2013-1]-66 sayılı 27/05/2014 tarihli özelge