Cihan KÖKTAŞ, YYS Uzmanı, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
30.11.2020

Bu yazımızda YYS sahibi firmanın kısmi teminat yetkisinin askıya alınma nedenleri ele alınmıştır.

Kısmi teminat uygulaması, YYS sahibi firmalara doğrudan verilen bir hak olup, gümrük antrepo, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat rejimlerine tabi tutulan eşya için teminat alınması öngörülen durumlarda, sertifika sahibi kişilerden, talep etmeleri halinde, ithalat vergilerinin yüzde onu oranında teminat alınması işlemidir.

Dâhilde işleme ve hariçte işleme rejimleri ile ilgili usul ve esaslar ise hakkında çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenmiş teminat uygulamaları hükümlerine göre işlem yapılır.

Ekonomik etkili gümrük rejimlerine ilişkin gümrük mevzuatı ve sair mevzuatın ihlali nedeniyle ödenmesi gereken kesinleşmiş gümrük vergileri, faiz ve para cezasının tamamını tebliğ edilen ödeme süresi içerisinde ödemeyen sertifika sahibinin YYS belgesi kesinleşmiş vergisi ve/veya ceza borcu ödeninceye kadar YYS belgesi askıya alınır.

Yukarıdaki şekilde askıya alma işlemi sona erdiği tarihi takip eden üç yıl içerisinde aynı ihlal ikinci kez tekrarı halinde kısmi teminat uygulamasından yararlanma yetkisi kesinleşmiş gümrük vergisi ve/veya ceza borcunun ödenmesini müteakip iki yıl süreyle askıya alınır.

YYS sahibinin aynı zamanda götürü teminat uygulamasından yararlanma yetkisinin bulunduğu ve herhangi bir şekilde götürü teminat uygulamasından yararlanma hakkı askıya alınması durumunda, sertifika sahibinin kısmi teminat uygulamasından yararlanma yetkisi de askıya alınır.