Sezen KAYA, Gümrük Müşaviri
24.02.2021

Malezya Menşe Belgesi ithalattan sonra düzenlenebilir mi? Gümrük idaresine ne zamana kadar ibraz edilmelidir? İthalat esnasında tahsil edilen vergiler iade edilebilir mi?

Türkiye – Malezya Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 25/1-a maddesine göre; menşe belgesi ihracat esnasında düzenlenmemiş ise ait olduğu eşyanın ihracatından sonra, ihracat tarihinden itibaren en geç 12 ay içerisinde düzenlenebilir.

Mezkur Yönetmeliğin 28/1’inci maddesine göre de bir menşe ispat belgesi, ihracatçı Taraf ülkede düzenlenme tarihinden itibaren 12 ay süreyle geçerli olur ve bu süre zarfında ithalatçı Taraf ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilmelidir.

Son olarak Yönetmeliğin 29/2’nci maddesine göre; eşyanın ithalinden sonra süreleri içerisinde (12 ay) usulüne uygun menşe ispat belgesi işlemi yapan gümrük idaresine ibraz olunduğu taktirde eşyanın tercihsiz menşeine ilişkin tahsil edilen vergi tutarı ile tercihli menşeine ilişkin hesaplanacak vergi tutarı arasındaki fark mükellefe iade edilir.