Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi

01.12.2022

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 9. maddesinde özel tüketim vergisine tabi malların, yer aldığı listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde ödenen verginin, Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslara göre ödenecek vergiden indirileceği hükmedilmektedir.

Bu hükümle, vergiye tabi malların, yer aldıkları listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde, ödenen verginin, imal edilen mal için ödenecek vergiden indirilmesi suretiyle, ÖTV’nin her mal için bir kez uygulanması öngörülmüştür.

Özel Tüketim Vergisi Uygulama Genel Tebliğlerine göre, vergisi ödenerek ithal edilen veya ÖTV mükelleflerinden satın alınan bir malın aynı listede yer alan başka bir malın imalinde kullanılması halinde, kullanılan mala isabet eden ÖTV tutarı, imal edilen malın teslimine ilişkin hesaplanan ÖTV tutarından indirilebilir.

Örneğin, gümrükte 100 TL ÖTV ödenerek 100 kg meyve suyu konsantresinin ithal edildiğini ve bu meyve suyu konsantresinden üretilen 1.000 kg meyve suyunun iç piyasaya satıldığını ve vergi dairesine ödenmek üzere 1.000 TL ÖTV’nin tahsil edildiğini varsayalım. Bu durumda gümrükte ödenen 100 TL tutarındaki ÖTV, vergi dairesine ödenmesi gereken 1.000 TL ÖTV’den indirilecek ve vergi dairesine 900 TL ödenecektir. Örnek olayda meyve suyu konsantresine gümrükte ödenen ÖTV, yurtiçine satılan meyve sularından tahsil edilen ve vergi dairesine ödenecek ÖTV’den indirilebilecektir.

Bu konuda,

– 2710 tarifesinde yer alan petrol türevlerinden 3403 tarifesinde yer alan yağların üretilmesi,

– 8418 tarifesinde yer alan aksam parçanın gene 8418 tarifesinde yer alan buzdolabı imalatında kullanılması

Başka örnekler olarak gösterilebilir.

Önemli Uyarı:

ÖTV ödenerek imalatta kullanılan girdinin üretilen mamulün ÖTV’sinden indirilebilmesi için girdi ile mamulün 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli aynı listede yer alması gerekir.

Yukarıdaki örneklerde meyve suyu ve konsantreleri III sayılı listede, petrol türevleri ile yağlar I sayılı listede yer almaktadır.

ÖTV ödenerek imalatta kullanılan girdinin üretilen mamulün ÖTV’sinden indirilebilmesi için girdi ile mamulün 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli aynı listede yer almadığı takdirde indirim mekanizmasından yararlanılamayacaktır.  

Örneğin 8507 tarifesinde yer alan ve yalnız elektrik motorlu taşıt araçlarının motorunu çalıştırmaya mahsus olan elektrik akümülatörü 8711 tarifesinde yer elektrikli motosiklet imalinde kullanılsa bile ÖTV indirim mekanizmasından yararlanılamaz. Çünkü 8711 tarifesinde yer alan motosiklet 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli II sayılı liste yer alırken 8507 tarifesinde yer alan elektrik akümülatörü IV sayılı listede yer almaktadır.