Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi

16.08.2022

İkili veya çok taraflı serbest ticaret anlaşmalarından yararlanmak için 4 altın kural bulunmaktadır.

1) Eşyanın o anlaşma kapsamında olması

Bir eşyanın ikili veya çok taraflı bir tercihli ticaret çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesi için söz konusu eşyanın taraflar arasında akdedilen anlaşma kapsamında olması gerekir. Bunun için anlaşma ve ekleri iyi irdelenmeli kapsama giren eşyalar tespit edilmelidir.

2) Eşyanın anlaşmada belirtilen kurallar çerçevesinde menşe kazanmış olması gerekir.

İlgili anlaşmanın ve anlaşmaya dayanılarak çıkartılan yönetmeliklerin incelenerek yapılan işlemin menşe kazanmaya yeterli olup olmadığına karar verilmelidir.

3) Eşya için anlaşmada belirtilen menşe ispat belgesinin sunulması gerekir.

Her bir anlaşmada ve anlaşmaya dayanılarak çıkartılan yönetmeliklerde tercihli ticarette kullanılması gereken menşe ispat edici belge tarif edilir. Bu belge sunulmadığı takdirde tercihli rejimden yararlanılması mümkün değildir.

4) Eşyanın anlaşma yapılan ülkeler arasında doğrudan nakledilmesi gerekir.

Eşyanın iki ülke arasında doğrudan nakledilmesi, ara ülkelerde gümrüğün gözetiminden çıkartılmaması gerekmektedir. Eşyanın üçüncü bir ülkeye gidip orada gümrüğün gözetiminden çıkması durumunda doğrudan nakliyat kuralı ihlal edilmiş sayılır.