Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
14.03.2020

Konu hep Maliye Bakanlığına beyan edilen vergiler yönüyle önemsenir.

Çünkü, bir satışta, fiyatın emsaline nazaran düşük belirlendiği durumlar, fiyatın içinde saklı olan yararın doğrudan karşı tarafa geçirildiği anlamını taşımaktadır. Yani, tevkifata tabi tutulması gereken bir kazanç (menkul sermaye iradı) örtülü şekilde dağıtılmış olur.

Peki, konunun gümrük boyutunda neler var?

Transfer fiyatlandırması kapsamında fiyat düzeltmeleri yapılıyorsa;

1) İthal edilen eşyalar için gümrüğe beyan edilen matrahlar eksik veya fazla beyan edilmiş olabilir. Özellikle düzeltme faturaları nedeniyle ilave ödemeler yapılıyorsa gümrüğe beyan edilmeyen matrah unsurları söz konusudur.

2) Düzeltme faturaları, dahilde işleme kapsamında ithal edilen eşyalar için fark bedel şeklinde geliyorsa, teminatlar eksik verilmiş olacaktır. Ayrıca, fark bedeller döviz kullanım oranlarını etkileyecektir.

3) Düzeltme faturaları, dahilde işleme kapsamında ihraç edilen eşyalar için indirim şeklinde geliyorsa döviz kullanım oranlarını etkileyecektir.

Konunun gümrük tarafını unutmayın…..

Transfer fiyatlandırması gümrük kıymeti ve kurum kazancı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.