Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
05.07.2021

Sözleşmelerin yenilenme dönemi geldiğinde, bedelin revizesi söz konusu olur ve bu durumda damga vergisinin tüm bedel üzerinden yeniden mi ödeneceği yoksa sadece artan tutar üzerinden mi ödeneceği tartışma konusu olur.

Bu konunun cevabını 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 14. Maddesinin 2. fırkasında buluyoruz. Buna göre, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktar aynı nispette vergiye tabidir.

Keza, Maliye Bakanlığı’nın :B.07.1.GİB.4.55.15.01-2011-DVK-ÖZE-45-108 sayılı  06/03/2012 tarihli özelgesinde de mukaveledeki belli paranın artırılması halinde, düzenlenecek kağıdın artan tutar üzerinden aynı nispette vergiye tabi tutulması gerektiği belirtilmektedir. 

Örneğin, yıllık bedeli 1.000.000 TL olan sözleşmenin bedelinin 1.200.000 TL’ye çıkarıldığı durumda 200.000 TL üzerinden damga vergisi ödenmesi gerekmektedir. (Yüce ve Kızıler, 2016)

Kendiliğinden Uzayan Sözleşmeler

Yukarıda belirtilen husus sözleşmenin yenilenmesi için bir ek protokol, mektup vs imzalanması halinde ortaya çıkıyor. Ancak ortada imzalanan yeni bir kağıt olmadığı ve sözleşmenin kendiliğinden uzadığı durumlarda damga vergisi doğması söz konusu olmayacaktır. Zira, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre vergiye tabi kağıtların imzalanması veya vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesi, uzatılması, değiştirilmesi, devri veya bozulması ile damga vergisi doğmaktadır. Bu çerçevede imzalanan yeni bir kağıt olmadığı için damga vergisinin doğması söz konusu olmayacaktır. (Bıyık, 2013)