Yazı Kategorileri - ÇOK OKUNANLAR

TRANSİT TİCARET

Bu yazımızın konusunu transit ticaret ile ilgili temel kurallar oluşturmaktadır.

detay

İTHAL EDİLEN MALLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN TEMEL KONULAR

Bu yazımızda ithal edilen mallarla ilgili muhasebe birimlerinin dikkat etmesi gereken konular ele alınmıştır.

detay

MİKRO İHRACAT – ETGB – HIZLI KARGO YOLUYLA İHRACAT

Bu yazımızda mikro (hızlı kargo yoluyla) ihracat konusu ele alınmıştır

detay

BEDELSİZ İHRACAT

Bu çalışmamızda, bedelsiz ihracatın dış ticaret, gümrük ve vergi mevzuatı karşısındaki durumu irdelenerek muhasebeleştirme ve raporlama hususları ele alınacaktır

detay

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI (YYS)

Bu yazımızda yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının avantaj ve dezavantajları ele alınarak, belge alım şartları irdelenecek ve bu belgenin alım sürecindeki hizmetlerimizden bahsedilecektir.

detay

CREDİT NOTE UYGULAMASI (Gümrük ve Maliye)

Bu yazımızda, dış ticaret işlemlerinde karşılaşılan credit note uygulamasının gümrük ve vergi mevzuatındaki yeri ele alınmıştır

detay

A.TR DOLAŞIM BELGESİ  – TEMEL ESASLAR – İTHALAT

Bu yazımızda, ithalat esnasında ibraz edilen A.TR Dolaşım Belgeleri hakkında uyulması gereken temel kurallar ele alınacaktır.

detay

GÜMRÜKTE DAMGA VERGİSİ

Bu yazımızda gümrük işlemleriyle ilgili damga vergisi düzenlemeleri ele alınmıştır.

detay

İTHALATTA KKDF – TEMEL İLKELER

Bu yazımızda ithalatta gümrük idaresince tahsil edilen KKDF’nin temel kuralları ele alınmıştır.

detay

ÖTV İADESİNDE TEMEL KOŞULLAR

Bu yazımızın konusunu ÖTV iadesine ilişkin temel ilkeler oluşturmaktadır.

detay

DAHİLDE İŞLEMEDE EŞDEĞER EŞYA

2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 3/1-j maddesine göre eşdeğer eşya, işlem görmüş ürünün elde edilmesinde ithal eşyasının yerine kullanılan ve ithal eşyası ile asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve t

detay

MESAİ ve YOLLUK ÖDEMELERİ- GÜMRÜK KIYMETİ ve KDV MATRAHI

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 221. maddesinde, normal çalışma saatleri dışında veya tatil zamanlarında hizmet talebinde bulunulduğunda, yazılı olarak yapılacak bu talebin, çalışacak personelin fazla çalışma ücreti ve varsa hak sahibine ödenecek kanunî...

detay

DEMURAJ ÖDEMELERİ ve KDV

Sürastarya adı altında düzenlenen demuraj (demurrage), taşımacılık faaliyetinde malların tahmil ve tahliyesinin geç yapılmasının sonucunda taşıma aracının belirlenen sürenin üzerinde meşgul edilmesi gerekçesiyle taşıyana, taşıtan tarafından yapılan ek...

detay

DAHİLDE İŞLEMEDE İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNLER

2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 3. maddesine göre ikincil işlem görmüş ürün işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışındaki ürünü ifade etmektedir...

detay

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİNİN TEMEL ESASLARI

Bu yazımızda ilave gümrük vergisinin temel ilkeleri ele alınacaktır.

detay

CIF BEDEL = GÜMRÜK KIYMETİ MİDİR?

İthal edilen eşyanın gümrük kıymeti satış bedelidir. Teslim şekline göre navlun ve sigorta giderlerinin eklenmesiyle CIF kıymete ve başkaca bir husus bulunmadığı takdirde gümrük kıymetine ulaşılmaktadır...

detay

İTHALATTA ÖTV – (Konu, Matrah ve Vergilendirme Zamanı)

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesine göre...

detay

İTHALDE ALINAN VERGİLERİN KDV İADE ALACAĞINA MAHSUBU

Yazımızda gümrükte tahakkuk eden vergilerin vergi dairesinden olan KDV iadesi alacağına mahsuben ödenmesine ilişkin usul ve esaslara değinilecektir...

detay

GERİ GELEN EŞYA

Aşağıda; ihraç edildikten sonra herhangi bir nedenle geri gelen eşya ile ilgili soru ve cevaplara yer verilecektir...

detay

KONSİNYE İHRACAT

Tanım: 06/06/2006 tarih ve 26190 sayılı R.G.de yayımlanmış İhracat Yönetmeliğinin 4/h maddesinde konsinye ihracat; kesin satışı daha sonra yapılmak üzere yurt dışındaki alıcılara, komisyonculara, ihracatçının yurt dışındaki şube veya...

detay