Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eksi Müfettişi

26.05.2023


SORU:

E-faturayı kestik. İhracat beyannamesi tescil ettik. Malları ne kadar sürede ihraç etmek zorundayız?

CEVAP:

Bu süreler Gümrük Yönetmeliği’nin 417. maddesinde yer almaktadır.

İhracat amacıyla geçici depolama yerlerine konulması talep edilen eşya, buralarda bir ay kalabilir. Beyanname tescil edilip edilmediğine bakılmaksızın bu süre içinde ek süre talebinde bulunulması halinde, gümrük müdürlüklerince en çok üç aya kadar ek süre verilebilir.

2017/03 sayılı Genelgeye göre liman sahasına girişi yapılmayan eşyaya ilişkin ihracat beyannamesi tescil edilemez. Dolayısıyla yukarıda belirtilen süre (1+3 ay) beyanname tescil edilip edilmediğine bakılmaksızın liman sahasına giriş tarihinden itibaren başlar.

1+3 aylık süre içinde gümrük işlemleri bitirilerek yerinden kaldırılmayan eşya için tebligat yapılır ve 30 gün süre verilir. Eşya bu 30 günlük sürede de geçici depolama yerinden çıkarılmazsa tasfiye süreci başlar ve beyanname iptal edilir.

Geçici depolama yerlerine konulmaksızın ihraç edilecek eşyanın beyanname kapatma süresi iki aydır. Bu süre gümrük müdürlüklerince makul sebeplerle en çok iki ay uzatılabilir. Bu süreler içinde işlemleri tamamlanmayan beyannameler iptal edilir.