Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi

28.09.2022

Dahilde işleme rejimin ihlal edilmesi halinde uygulanacak müeyyideler 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 238. maddesinde yer almaktadır.

Ancak dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ithalatta herhangi bir nedenle vergi tahakkukunun eksik yapılması ve bunun sonucunda da teminatın eksik yatırılması halinde uygulanacak müeyyide farklıdır.

Bu müeyyide 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 234/2. maddesinde yer almaktadır. Kanun’un bahsi geçen hükmüne göre dahilde işleme rejimi hükümlerine tabi eşyaya ilişkin olarak yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra yapılan kontrol sonucunda; Kanun’un 234/1. maddesinde belirtilen farklılıkların tespiti durumunda vergi farkının yarısı tutarında idari para cezası verilmektedir.

Buna göre;

 • Eksik kıymet beyanı (navlun, sigorta, debit note  vs)
 • Döviz cinsi hataları
 • Ödeme şekli hataları ve KKDF
 • Eksik matrah beyanı (KDV, ÖTV matrahına dahil edilmesi gereken unsurların eksik beyanı)
 • KDV oranı hatası
 • Muafiyet kodlarında hata yapılması
 • ÖTV’nin hesaplanmaması
 • Miktar farkları
 • Yanlış belge kullanımı (ATR, EUR1, tedarikçi beyanı gibi belgelerin yanlış kullanımı)
 • Tarife (GTİP) hataları
 • Menşe hatası

Gibi hatalar vergi tahakkukunun eksik yapılmasına ve teminatın eksik yatırılmasına neden olabilir.

Bu gibi durumlarda Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2010/17 sayılı Genelgesine göre, rejim açıksa fark vergiye isabet eden teminatın tamamlanması ve vergi farkının yarısı kadar para cezasının alınması, rejim kapalıysa sadece cezanın uygulanması gerekmektedir.

Öte yandan, yukarıdaki hataların döviz kullanım oranı ihlali, izin verilenden fazla ithalat, rejim kapsamında olmayan GTİP’lerden ithalat gibi sonuçları da olabilecektir ve bunlar ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken konulardır.

Son olarak, götürü teminat verilmiş beyannamelerde teminatın eksik verilmesi hallerinde ceza uygulanmayacağına ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 26.02.2018 / 32359262 tarihli ve sayılı yazısının yukarıdaki hükümlerle çeliştiğini belirtmekte yarar görüyoruz.

GÖTÜRÜ TEMİNAT VERİLMİŞ BEYANNAMELERDE CEZA UYGULAMASI

DAHİLDE İŞLEMEDE GTİP HATASI