Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
25.01.2022

Gümrük Kanunu 234/3. maddesi kapsamında yapılan pişmanlık beyanı (kendini ihbar, self disclosure) uygulamasında, idareler konunun zaten incelenmekte olduğunu belirterek bu haktan yararlanılmasına izin vermeyebiliyor.

Oysa Kanun'un bahse konu maddesinde “aykırılıkların gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilmesi durumunda” cezada %90 oranında indirim yapılacağı hükmediliyor.

Konunun incelemeye alınmış olması “tespit” olarak yorumlanmamalı. Beyanname özelinde, tutanak, müzekkere, iç yazışma, rapor gibi bir belge ile herhangi bir tespit yapılmamışsa haktan yararlanmaya izin verilmelidir.

Bu hükmün, mükellefi uyumlu olmaya teşvik etmek amacıyla yürürlüğe konulduğu dikkate alındığında, bahse konu teşvik mekanizmasının daha çok kullanılır (işlevsel) hale gelmesinin %90 oranında fazla tahsilat yapmaktan daha önemli olduğuna inanıyorum. Daha çok tahsilat yapma kaygısı önemli bir ilkenin ölümüne sebep olmamalı…

GÜMRÜKTE KENDİNİ İHBAR (PİŞMANLIK BEYANI) UYGULAMASINDA GÖRÜLEN SORUNLAR