YYS vs OKS

YYS vs OKS

Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi YYS ve/veya OKS kapsamında; Eksik beyan