Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi

3065 sayılı Kanunun (17/4-ı) maddesine göre, serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV’den müstesnadır.

KDV Genel Uygulama Tebliği’nde 15.02.2017 tarihinde yapılan değişikliğe göre, istisnanın kapsamına, yalnızca serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri girmektedir. Öte yandan, ihraç amaçlı olmayan yük taşıma işleri KDV’ye tabidir.

Buna göre, serbest bölgeden bir limana veya bir gümrük çıkış kapısına ihraç malının taşınması işi KDV’den istisnadır. Serbest bölgede üretilecek mamulün üretiminde kullanılacak malların yurtiçinden serbest bölgeye, serbest bölgeden bir başka serbest bölgeye taşınması da istisna kapsamında değerlendirilmektedir. Serbest bölgeden yurtiçine yapılacak taşıma işleri ihraç amaçlı yük taşıma işi kapsamında değerlendirilmeyeceğinden KDV’ye tabi olacaktır.

Konu aşağıdaki örnekler yardımıyla netleşecektir.

Örnek: Denizli Serbest Bölgede havlu imalatı ile iştigal eden firmanın yaptıracağı taşıma işlemlerini örnek olarak ele alalım.

Buna göre;

1) Havlu imalatında kullanılacak olan ve Çin Halk Cumhuriyeti’nden alınan ipliklerin İzmir Limanı’ndan Denizli Serbest Bölge’ye taşınması KDV’den istisnadır.

2) Kayseri’de yerleşik bir firmadan alınan ve havlu imalatında kullanılacak olan pamukların Kayseri’den Denizli Serbest Bölge’ye taşınması KDV’den istisnadır.

3) Üretilen ve Ukrayna’ya satılan havluların Denizli Serbest Bölge’den Ambarlı Limanı’na taşınması KDV’den istisnadır.

4) Mersin Serbest Bölge’de havlu imalatı ile iştigal eden bir firmaya satılan ve imalatta kullanılacak olan pamukların Denizli Serbest Bölge’den Mersin Serbest Bölge’ye taşınması KDV’den istisnadır.

5) Üretilen ve Antalya’da faaliyet gösteren bir otele satılan havluların Denizli Serbest Bölge’den Antalya’ya taşınması KDV’den istisna değildir.

Yukarıda yer alan örneklere göre, istisna hükümlerinden yararlanacak olan taşıma işleri dolayısıyla nakliye şirketleri düzenledikleri faturalarda KDV hesaplamayacaklardır. Burada uygulamada karşılaşılacak bir güçlükten bahsederek yazımıza noktayı koyalım. KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yer alan düzenlemelere göre nakliye şirketlerinin taşıdıkları yükün üretilen mamulün üretiminde kullanılıp kullanılmayacağını biliyor olmaları gerekmektedir. Zira, üretilen mamulün üretiminde kullanılmayacak yüklerin yurt içinden serbest bölgeye taşıma işleri KDV’ye tabidir.