Öte yandan Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 7) çerçevesinde Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nin (Seri No:1) 42/A maddesinin birinci fıkrasında belirtilen koşulları taşıyanların fatura beyanı veya EUR MED fatura beyanı düzenleme yetkisi bulunmaktadır.