Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
31.03.2020

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 32/5. maddesine göre eşyanın ambalajlarının;

a) Alışılagelen ve bilinen maddelerden olmaması veya gereğinden farklı bir şekilde yapılması,

b) Ait oldukları eşyanın faturasında kıymetlerinin ayrı gösterilmesi ve aynı zamanda bağımsız bir ticari eşya niteliğinde olması,

c) İthalat vergilerinden kaçınma amacıyla ambalaj olarak getirilmesi,

Hallerinde, bunlar ayrı olarak beyan edilir ve girdikleri tarife pozisyonlarına göre vergiye tabi tutulur.

Mutat olmayan bir ambalaj maddesinin ayrı sınıflandırılması gerektiği muhakkaktır. Ancak, buradaki kritik konu faturada ayrı bir kalem olarak gösterilen ambalajlardır. Avrupalı şirketlerin birçoğu faturalarında ambalaj bedellerini ayrı bir kalem olarak gösterebilmektedir. Bunu muhtemelen maliyet hesaplarını, raporlamaları, planlamaları, KPI hesaplamalarını doğru yapmak için yazıyor olabilirler.

Avrupalı şirketlerin faturalarında ambalaj bedellerini ayrı bir kalem olarak göstermesi, kimi işlemlerde ambalajların gümrük beyannamesinde ayrı bir kalem olarak beyan edilmesi gerektiği şeklinde tenkitlerle karşılaşılması sonucunu doğurabilmektedir.

Ancak bizim görüşümüz ambalajların eşyanın faturasında kıymetlerinin ayrı gösterilmesi ve aynı zamanda bağımsız bir ticari eşya niteliğinde olması şartının birlikte aranması gerektiği yönündedir. Ambalajların eşyanın faturasında kıymetlerinin ayrı gösterilmesinin bahse konu ambalajların ayrı beyan edilmesi için tek başına yeterli olmadığı, söz konusu ambalajların bağımsız bir ticari eşya özelliklerini de taşıması gerektiği inancındayız. Burada altını çizmek istediğimiz husus “bağımsız bir ticari eşya” ifadesidir.