Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
19.08.2021

24.05.2019 tarihinden önce tescil edilmiş ve menşe şahadetnamesi sunulmamış gümrük beyannamelerine cezalar yazılıyor.

2018/11973 karar kapsamında ABD menşeli eşyalardan alınan ek mali yükümlülük ticaret politikası önlemi değildir. (21.04.2021 / 63368489 tarih sayılı yazı)

Gümrük Yönetmeliğinin 24.05.2019 tarihinden önceki 38. maddesine göre sadece ticaret politikası önlemine tabi eşyalara menşe şahadetnamesi sunulmak zorunda…

Dolayısıyla yazılan cezaların doğru olmadığını söylemeliyim.