Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
26.08.2021

“Devir edilen eşya antrepo beyannamesinde beyan edilen bedelden daha düşük bedele satılabilir mi?” sorusu ile sıkça karşılaşılmaktadır.

Bu sorunun cevabı için Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 25.12.2008 tarihli 29841 sayılı yazısı çıktı ama tartışmalar devam ediyor.

Yıllardır süregelen bu tartışmanın sonlandırılması için Avrupa Birliği'nin uyguladığı gibi “ihraç amaçlı satış” bedeli iyi yorumlanmalı.

Avrupa Komisyonu'nun 2021 yılında yayınladığı Gümrük Kıymeti Kompendiyumun'unda “Birliğe ihraç amaçlı satış bedeli” esas alınmaktadır.

Bizim de “Türkiye'ye ihraç amaçlı satış bedelini” gümrük kıymeti olarak kabul ederek yıllardır süregelen tartışmayı sonlandırmamız gerekiyor. Zaten 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 24/1. maddesinde de gümrük kıymetinin “Türkiye'ye ihraç amaçlı satış bedeli” olduğu hükmediliyor.