Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
24.02.2021

Arşivde bulunan gümrük beyannameleriniz yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde zıyaa uğrarsa ne yapılmalı? 

Bu konu özellikle de YYS sahibi firmalar için bir kat daha önemli.

Gümrük mevzuatında yukarıda sayılan haller nedeniyle belgelerin zayi olması durumuna ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu’nun 82. maddesine göre işlem yapmak gerekir.  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 82. maddesinin 7. fıkrası aşağıdaki şekildedir:

“Bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve belgeler; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde zıyaa uğrarsa tacir zıyaı öğrendiği tarihten itibaren onbeş gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine bir belge verilmesini isteyebilir. Bu dava hasımsız açılır. Mahkeme gerekli gördüğü delillerin toplanmasını da emredebilir. “

Bu hükme göre; olayın öğrenildiği tarihten itibaren 15 gün içinde Asliye Ticaret Mahkemesinde hasımsız dava açılması ve mahkemeden zayi belgesi alınması gerekiyor. Mahkeme başvurusuna yangına dair itfaiye raporu, fotoğraflar, tutulan tutanaklar şeklinde kanıtlayıcı belgeler eklenebilir.

Hemen belirtelim Yargıtay, başvuru süresi olan 15 günü hak düşürücü süre olarak görüyor. Bu yüzden süre oldukça önemli.

Not: Vergi Usül Kanunu’na göre de yukarıdaki gibi hareket edilmeli.