Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
19.01.2021

Bu yazımızda ATA Karnesi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın kesin satışına ilişkin hususlar ele alınacaktır.

Kesin İhracat Beyannamesi Açılması

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 27.10.2005 tarihli 27569 sayılı yazısına göre ATA Karnesi kapsamında geçici olarak yurt dışına gönderilen eşyanın yurt dışında satışının yapılarak geri getirilmemesi durumunda ihracat beyannamesi düzenlenmesi gerekmektedir.

KDV İadesi 

Maliye Bakanlığı’nın 39044742-KDV.11-1691 sayılı 23/10/2013 tarihli özelgesine göre ATA Karnesi ile yurtdışına çıkarılan eşyanın yurtdışında satılması işleminin ihracat teslimi olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Ancak geçici ihracatın kati ihracata dönüştürülmesi için kesin ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin düzenlenmesi halinde gümrük beyannamesinin düzenlendiği tarihi kapsayan döneme ilişkin KDV beyannamesinde ihracat istisnası olarak beyan edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Kambiyo Takibi

2018-32/48 sayılı İhracat Bedelleri Hakkındaki Tebliğ’e göre yurt dışına geçici ihracı yapılan malların verilen süre veya ek süre içinde yurda getirilmemesi veya bu süreler içerisinde satılması halinde satış bedelinin süre bitiminden veya kesin satış tarihinden itibaren 90 gün içinde yurda getirilmesi zorunludur.

Not: Aslında buradaki mantık geçici ihraç edilen eşya yurtdışında satıldığında, işlemin kesin ihracata dönüştürülmesi gerektiği üzerine kuruludur. Bu çerçevede geçici ihracat beyannamesi veya ATA Karnesi kapsamında yurtdışına geçici olarak gönderilen her tür eşya satıldığı takdirde kesin ihracata dönüştürülmelidir.