Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
16.02.2021

Gümrük antreposunda veya transit rejiminde beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya çıkması halinde ağır cezalar söz konusu.

Peki belirgin farklılık nedir?

Belirgin farklılık Gümrük Yönetmeliğinin 243 ve 328. maddeleri ile 2013/23 sayılı Genelgede tanımlanmış. Buna göre belirgin farklılık tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın anlaşılabilecek durumda olmalı ve ceza uygulanabilmesi için gümrük vergileri ve/veya ticaret politikası önlemleri açısından beyan sahibi lehine bir durum oluşturmalıdır.

Bu durumda tarife pozisyonu değişikliği belirgin farklılık mıdır?

Bence her durumda değildir.

Örneğin, 8483 tarifesinden beyan edilen konveyör bandın gümrük memurunca 3926 tarifesinde olduğu iddia edilebilir ve her iki tarife arasında vergi farkı bulunmaktadır. Bu örnek durumda mükellef lehine vergi farkı olsa da beyan edilen gene de banttır.

Belirgin farklılık sokaktan çevirdiğimiz her insanın anlayabileceği farklılık olmalıdır. Ortalama insan bile bu beyan edilenle tespit edilen farklı eşyadır diyebilmelidir. Bant örneğine dönersek, sokaktaki insan her ikisi de banttır diyeceği için belirgin fark sonucuna ulaşılamaz.

Durumu böyle yorumlamak gerektiğine inanıyorum.