Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfetttişi
28.10.2021

  • “Malı antrepoda başkasından devir aldık, menşe ispat edici belge düşümlü olduğu için görmemiştik, gümrük menşe ispat edici belgeyi kabul etmedi, cezayı bize kesti”
  • “Gümrük müşaviri GTİP’i mi ne hatalı beyan etmiş, ben ne bileyim cezayı bana niye kesiyorlar?”
  • “Yurtdışındaki tedarikçimiz yanlış mal yüklemiş, gümrükte anladık, cezayı biz yedik.”
  • “İhracat yükümüzde forklifti kullanan eleman yanlış paleti yüklemiş, şimdi hayali ihracatçı olduk, yargılanıyoruz.”
  • “Antrepodan yanlış mal gelmiş, biz ne yapalım?”
  • “Gümrük müşaviri faturanın son sayfasını görmemiş, fatura bedelini eksik beyan etmiş. Neden cezayı biz yiyoruz?”
  • “Malı çekerken gıdaya temas etmeyeceğine dair taahhüt vermişiz, bizim sattığımız firma da plastik tabak, bardak üretmiş, tebligat geldi.”
  • “Yurtdışından gelen menşe ispat edici belgeyi yetkili kurum düzenlememiş, nerden bileceğiz ki bunu?”

Gibi sorular geliyor karşıma. Bu soruları soran kişiler genelde şirketlerin üst yönetimleri oluyor. Aslında bu kişiler bu hatayı biz yapmadık neden bize ceza kesiliyor düşüncesinde.

Bu soruların cevabı Gümrük Kanunu’nun 61/3. maddesinde saklı.

3. Tescil edilmiş (..) beyanname, ait olduğu eşyanın vergileri ve para cezalarından dolayı taahhüt niteliğinde beyan sahibini bağlar ve gümrük vergileri tahakkukuna esas tutulur.


Keza, Gümrük Yönetmeliği’nin 113. maddesinde de aşağıdaki hüküm yer alır.

(1) Beyannamede imzası bulunan kişiler cezai hükümlerin uygulanması açısından beyannamede belirtilen bilgiler ile beyannameye ekli belgelerin doğruluğu ve ilgili rejimin gerektirdiği bütün yükümlülüklere uyulmasından sorumludur. Doğrudan temsil durumunda bu sorumluluk adına hareket edilenlere aittir. Beyanın bağlayıcı olması nedeniyle beyanname başkasına devredilemez; eşyanın başkalarına satılması beyan sahiplerini yükümlülüklerinden kurtarmaz.”

Bu hükümlerin sonuçları:

1) Tedarikçinin, müşavirin, nakliyecinin yaptığı hatadan dolayı beyan sahibine sorumluluk yüklenebilir.

2) Asil vekilin yaptığı hatadan sorumludur. Vekil tayin ettiğiniz kişilerin işin ehli olması bu yüzden önemlidir.

3) Taahhüt vererek çektiğiniz malların taahhüt edilen yerde kullanılması önemlidir. Aksi durumda taahhüt veren kişi olarak sorumlu tutulursunuz.

4) Çalışanlarınızın yaptığı hatalar sizi bağlar. Özellikle adli makamlar şirketi temsile yetkili kişileri muhatap alır.

5) Gümrüğe sunduğunuz belgelerin doğruluğundan sorumlu olan sizsiniz. Yurtdışından yanlış belge gelse bile…