Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi

“Türkiye, gümrük tarife cetvelinde 8703 tarife pozisyonunda yer alan binek otomobiller ve insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlardan ne kadar ithal ediyor, ne kadar ihraç ediyor?” sorusu zihinleri karıştırabilmekte, bazen dost meclislerinde buna ilişkin tartışmalar yaşanabilmektedir.

  • Türkiye gerçekten otomobil ithal eden bir ülke mi, yoksa sanıldığının aksine ihraç eden bir ülke mi?
  • Türkiye en çok hangi ülkeden otomobil ithal ediyor?
  • Türkiye en çok hangi ülkeye otomobil ihraç ediyor?
  • Ülkelere göre ihracat ve ithalat bedelleri nedir?

Bu soruların yanıtlarını Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden hareketle hazırladığımız aşağıdaki tablolarda bulabilirsiniz.

Son 5 yılın ihracat ve ithalat bedelleri;

En çok hangi ülkelere ihracat yaptık; (2017 yılı verilerine göre sıralama yapılmıştır)

En çok hangi ülkelerden ithalat yaptık; (2017 yılı verilerine göre sıralama yapılmıştır)

Karşılaştırma yaparak ülke bazında lehte ve aleyhte olan durumlar; (2017 yılı ithalat verilerine göre sıralama yapılmıştır)

Not: TUIK verilerinden derlenmiştir.