Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
15.03.2020

Gümrük Yönetmeliği'nin 31. maddesine göre salgın hastalıklar mücbir sebep ve beklenmeyen haller arasındadır.

Mücbir sebep ve beklenmeyen hallerden herhangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar bu süreler işlemez.

Geçici depolama yerlerinde bekleyen mallar, geçici ithalat, dahilde işleme, geçici ihracat, itiraz süreleri vs vs.

Örneğin geçici ihraç ettiğiniz mallar İtalya'da bulunuyor ve getiremiyor olabilirsiniz. Yahut, dahilde işlemede önceden ihracat yapmış ama Çin'deki durumlar nedeniyle ithalat hakkınızı yapamıyor olabilirsiniz. Geçici depolama yerinde bekleyen mallarınız için almak istediğiniz izinleri memurların virüsten kaynaklı çalışmaması nedeniyle alamıyor olabilirsiniz.

Bunların hepsi mücbir sebep… Benim düşüncem bugünlerde sürelerin durduğu yönünde.

Not: 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Tebliği'nin 25. maddesinde salgın hastalıklar mücbir sebepler arasında sayılmamış. Ancak, başvuru yapılması halinde ilave süre verilmesi gerektiği düşüncesindeyim. Öte yandan, Tebliğin Geçici 34. maddesi bugünlerde yürürlükte olduğundan bu madde kapsamında da ilave süre alınabilecektir.