Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
30.01.2021

Bu yazımızda dahilde işleme kapsamında ihraç edilen ancak daha sonradan sonra geri gelen eşyadan hatalı bir şekilde tahsil edilen vergiler ele alınmıştır.

MEVCUT DURUM

Dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç edilen ancak daha sonradan geri gelen eşyanın GK168 muafiyet kodu seçilerek 4210 rejim kodundan beyan edilmesine izin verilmemektedir. Bu durum 2010/55 sayılı Gümrükler Genel Müdürlüğü Genelgesinin 4. maddesinde yer alan düzenlemelerden kaynaklanmaktadır.

Mezkur Genelge incelendiğinde, 2009/116 sayılı Genelgeye yollama yapıldığı, yollama yapılan Genelge çerçevesinde dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç edilen eşyanın geri getirilmesi halinde belge taahhüt hesabının kapatılıp kapatılmadığına bakılmaksızın vergilerin tahsil edildiği, bunun sonucunda da GK168 muafiyet kodu ile 4210 rejim kodunun beyan edilemediği ve 4010 rejim kodundan beyanname verilmek zorunda kalındığı anlaşılmaktadır. Bu işlem nedeniyle de, özellikle henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerinde hammaddenin zaten teminat altında bulunan vergisinin bir kez daha hesaplanarak tahsil edildiği durumlarla karşılaşılmaktadır.

Ne var ki, 2009/116 sayılı Genelge 05.07.2013 tarihli 2013/22 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmış ve dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç edilen eşyanın geri getirilmesi halinde 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 42 nci maddesi uyarınca işlem yapılmaya başlanmıştır.

VERGİ TAHSİLATI

Geri gelen eşya 4010 rejim kodundan beyan edildiği durumlarda dahilde işleme rejimi kapsamında bulunan eşya için aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

1) Söz konusu eşya tekrar ihraç edildiği takdirde rejim kapsamındaki eşyadan vergi tahsil edilmiş olacaktır.

2) Söz konusu eşyaya isabet eden hammadde süre sonunda kati ithalata çevrildiği takdirde 2 kere vergi alınmış olacaktır.

TAVSİYE

Eşya geri geldiğinde ihracat taahhüdü arttırıldığından vergi tahsil edilmemesi, 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 42 nci maddesi çerçevesinde bölge müdürlüğü/izni veren gümrük idaresi değerlendirme yapacağından GK168 muafiyet kodu seçilerek 4210 rejim kodundan beyan edilmesine izin verilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.