Sezai Kaya, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
20.05.2020

Dahilde İşleme Rejiminin Tanımı

4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 108. maddesine göre dahilde işleme rejimi; serbest dolaşımda olmayan eşyanın, işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra Türkiye Gümrük Bölgesi’nden yeniden ihraç edilmesi amacıyla, gümrük vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın geçici olarak ithal edilmesidir.

Bu tanımlamalardan hareketle dahilde işleme rejiminin ana özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilecektir.

  • Dahilde işleme rejimi kapsamında eşya işleme faaliyetine tabi tutulmak üzere geçici olarak ithal edilmektedir.
  • İşlenmek üzere geçici olarak ithal edilen eşyanın vergileri ya teminata alınmakta ya da geri verilmek üzere tahsil edilmektedir.
  • Teminat alınan hallerde geçici ithal edilen eşya serbest dolaşımda değildir. Ancak vergilerin geri verilmek üzere tahsil edildiği hallerde eşya serbest dolaşıma girmektedir.
  • Ortada bir işleme faaliyeti söz konusudur ve bu durum dahilde işleme rejimini geçici ithalat rejiminden ayıran en önemli husustur.
  • İşlem görmüş ürünlerin ihraç edildiğinde teminat çözülmekte veya tahsil edilen vergiler geri verilmektedir.

Avantajları

Dahilde işleme rejimini kullanırsanız aşağıdaki avantajlardan yararlanırsınız..

1) Gümrük vergisi, ilave gümrük vergisi, ÖTV, KDV, anti damping gibi ithalde alınan vergiler teminata alınır, ihracat gerçekleştiğinde teminat geri verilir. Böylece, hiç vergi ödememiş olursunuz. (Çevre katkı payı ve ÖTV I sayılı liste hariç)

Dahilde işleme rejimi kapsamındaki ithalat KKDF, damga vergisinden müstesna olduğundan teminat hesaplamasına bu vergiler dahil edilmez. Bir başka ifadeyle, KKDF, damga vergisi de tahsil edilmemektedir.

Sadece KDV’ye tabi bir mal ithal ediyorsanız ve ilgili aylarda vergi dairesine ödenecek KDV'niz çıkıyorsa dahilde işleme rejiminin size bir vergi avantajı olmayacaktır. Ancak hala 2, 3 ve 4'üncü maddelerdeki avantajlar söz konusu olabilir.

Devreden KDV'niz çıkıyorsa, hem paranızın cebinizde kalmasının finansal avantajı olur hem de KDV iadesi sürecinden kurtulmuş ve YMM raporu maliyetinden tasarruf etmiş olursunuz.

2) KDV Kanunu'nun geçici 17. maddesi kapsamında yurtiçinden KDV'siz (tecil-terkin) mal alımı yapabilirsiniz.

3) İthal edilen eşyalarınız için muhtelif kurumlardan almanız gereken Tareks referans numarası, Eko-teks, TSE, uygunluk gibi izin veya belgelere ihtiyaç duymazsınız ve bunun sonucunda ciddi şekilde zaman kazanırsınız. (Eşyasına göre bazı izinler tüm rejimlerde alınması gerekebilir)

4) Kota, tarife kontenjanı, gözetim gibi ticaret politikası önlemlerine tabi olmazsınız. 

Bu konuda takip edilesi bir site önerisi: http://aytacvarol.com/