Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi

01.08.2022

Yazımızın konusunu dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen eşyaların GTİP’lerinde yapılan hatalar oluşturmaktadır.

GÜMRÜK SAHASINDA MUAYENE ESNASINDA İTHALAT GTİP’İNİN YANLIŞ OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI

Dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın beyan edilen GTİP’inin hatalı olduğu eşyanın muayenesi esnasında anlaşılırsa, Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 26.10.2021 tarihli 68556099 sayılı yazısına göre hareket edilmektedir.

Yazıya göre;

1) Dahilde işleme rejimi kapsamında tescil edilen bir ithalat beyannamesinde bir GTİP farklılığı tespit edildiğinde 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 234/2. maddesi kapsamında vergi farkının yarısı tutarında idari para cezası alınmaktadır.

2) Yeni tespit edilen GTİP’in belgede/izinde kayıtlı olması veya revize yoluyla belge/izne eklenmesi halinde beyannamede düzeltme yapılmakta, vergi farkı teminata bağlanmaktadır.

3) Yeni tespit edilen GTİP’in belgede/izinde kayıtlı olmaması ve söz konusu yeni GTİP’e ilişkin belgede/izinde revize yapılmaması halinde, söz konusu eşyanın başka bir gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulması gerekmektedir.

SONRADAN KONTROLLERDE İTHALAT GTİP’İNİN YANLIŞ OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI

Dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın beyan edilen GTİP’inin hatalı olduğu sonradan kontrollerde anlaşılırsa rejimin hala açık olup olmamasına göre yapılması gereken işlem değişecektir.

Rejim Hala Açıksa;

Rejimin hala açık olduğu durumlarda, Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2010/17 sayılı Genelgesi ve rejimin temel ilkelerinden çıkarılan mantık çerçevesinde aşağıdaki şekilde hareket edilmesi gerektiğine inanıyoruz.

1) Dahilde işleme rejimi kapsamında tescil edilen bir ithalat beyannamesinde bir GTİP farklılığı tespit edildiğinde 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 234/2. maddesi kapsamında vergi farkının yarısı tutarında idari para cezası alınmalıdır.

2) Yeni tespit edilen GTİP’in belgede/izinde kayıtlı olması veya revize yoluyla belge/izne eklenmesi halinde beyannamede düzeltme yapılmalı, vergi farkı teminata bağlanmalıdır.

3) Yeni tespit edilen GTİP’in belgede/izinde kayıtlı olmaması ve söz konusu yeni GTİP’e ilişkin belgede/izinde revize yapılmaması halinde vergi farkı tahsil edilerek 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 238. maddesi kapsamında müeyyide uygulanmalıdır.

Rejimin Kapatılmış Olduğu Durumlar;

Rejimin kapalı olduğu durumlarda, rejimin temel ilkelerinden çıkarılan mantık çerçevesinde aşağıdaki şekilde hareket edilmesi gerektiğine inanıyoruz.

1) Yeni GTİP belgede kayıtlı ise ve GTİP bazında fazla ithalat sonucu doğmuyorsa Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2010/17 sayılı Genelgesi uygulanmalıdır. Bu kapsamında herhangi bir ilave teminat alınmadan 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 234/2 maddesi kapsamında vergi farkının yarısı kadar para cezası uygulanmalıdır.

2) Yeni GTİP belgede kayıtlı ise ve GTİP bazında fazla ithalat sonucu doğuyorsa 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Tebliği’nin 42/1-c maddesi uyarınca vergi tahsil edilmeli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 238. maddesi kapsamında müeyyide uygulanmalıdır.

3) Yeni GTİP belgede kayıtlı değil ise vergi tahsil edilmeli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 238. maddesi kapsamında müeyyide uygulanmalıdır.