Cihan KÖKTAŞ, YYS Uzmanı, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi

19.11.2020

Bu yazımızda YYS sahibi firmaların eksik belge ile beyanda bulunma yetkisinin askıya alınması ele alınacaktır.

Eksik belge ile beyanda bulunma yetkisi kullanılarak beyan edilen gümrük beyannamesinin, beyanname tescil tarihinden itibaren bir ay içinde eksik beyanda bulunulan belge veya belgelerin tamamlanması gerekir.

Eksik belge ile beyanda bulunulan beyanname muayene hattı yeşil hat dışında bir beyanname ise,

Gümrük müdürlüğüne doğrudan Ek.9 Eksik Belge Tamamlama Formu ile doğrudan gümrük idaresine eksik belge veya belgeler beyanname tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içinde sunulur.

Eksik belge veya belgeler süresi içinde sunulmaması durumunda eksik belge veya belgeler tamamlanıncaya kadar eksik belge ile beyan yetkisi askıya alınır.

Beyanname muayene hattı yeşil hat bir beyanname ise,

Eksik beyanda bulunulan belge veya belgelerin tamamlandığı beyanname tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Ek.9 Eksik Belge Tamamlama Formu ile elektronik ortamda gümrük müdürlüğüne bildirimi yapılır. Form elektronik ortama aktarılana kadar bildirim kağıt ortamında yapılır.

Eksik belge veya belgeler süresi içinde sunulmaması durumunda eksik belge veya belgeler tamamlanıncaya kadar eksik belge ile beyan yetkisi askıya alınır.

Formun gümrük müdürlüğüne bildirimi yapılmasına rağmen eksik belge veya belgelerin tamamlanmadığının tespiti yapılması durumunda eksik beyanda bulunma yetkisinin üç ay süre ile askıya alınır ve Gümrük Kanunu 241/1 maddesi tatbik edilir.

Tüm bunlarla birlikte, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında yukarıdaki işlemlerin ikinci veya üçüncü defa tekrarlanması hallerinde üç aylık, altı aylık ve iki yıllık sürelerle eksik beyanda bulunma yetkisinin askıya alınması durumları söz konusudur.

Not: YYS kapsamında getirilen diğer avantajların yanısra eksik belge ile beyanın kapsamını görmek için buraya tıklayınız