Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi

03.07.2023

SORU:
Gümrük mallarımızı tahlile gönderdi ve tahlil sonucu beyanımıza aykırı çıktı. Çok ağır para cezası uygulandı. Bu cezadan kurtulma yolları yok mu? Her defasında cezaya düşme riskimiz var, çünkü yükleyicinin gönderdiği içerik belgelerine güvenmiyoruz.

CEVAP:
Bu ceza ile karşılaşmamak için eşyanın özet beyan veya antrepo aşamasında iken tahlile gönderilmesi ve burada elde edilen tahlil raporunun ithalat aşamasında kullanılması yeterli olacaktır. Yani, ithalat beyannamesi verilmeden önce doğru GTİP gümrük laboratuvarında belirlenmiş olacaktır. (Gümrük Yönetmeliği 196/A maddesi ile 14.06.2022 / 75510314, 14.02.2023 / 82796448, 20.10.2022 / 79277537 tarih sayılı yazılar)