Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
06.05.2022

Soru:

Çimento imalatı ile iştigal eden bir firmayız. Sertleştirici madde olarak kristal şeker kullanıyoruz. İthal ettiğimiz kristal şekerin KDV oranı kaç olacaktır?

Cevap:

1701 tarifesinde yer alan kristal şekerler, 2007/13033 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar eki I sayılı listenin A-13 sırasında yer almakta olup ilgili Karar’da kullanım yerine göre bir ayrım yapılmamıştır. Bu nedenle ithal edilecek kristal şekerin kullanım yerine bakılmaksızın ithalatı veya yurtiçi teslimi % 1 oranında KDV'ye tabidir.

Özelge İnceleme Tavsiyesi:

Konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığının B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-28-61 sayılı 07.07.2011 tarihli özelgesi incelenebilir. Her ne kadar bu özelgede KDV oranı %8 olarak belirtilmekte ise de bu oran günümüz itibariyle %1 olarak düşünülmelidir. Söz konusu özelgede bulunan “kullanım yeri ayrımı olmadığı” şeklindeki düşünce şekli esas alınmalıdır. 

Not:

Başka sektörlerin girdisi olan diğer gıda maddeleri için de aynı düşünce ekseninde kalınmalıdır. Zira yukarıda bahsi geçen Karar eki I sayılı listenin A-Gıda Maddeleri başlığı altında, kullanım yeri sınırlaması olan bir gıda maddesi görünmemektedir.