Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfetttişi
27.11.2020

Türkiye'de yerleşik bir inşaat şirketi Kazakistan'daki bir müşterisine 1 yıllığına vinç kiralamıştır.

1) Mülkiyet sahibinde kalacağından gümrükleme amaçlı bir fatura gerekir. Üstüne de kiralama amaçlı geçici çıkış meşruhatı düşülmelidir.

Kesin satış olmadığından bu fatura hasılat olarak kaydedilmemeli, vinç envanterden düşülmemelidir. Vinç, yurtdışında bulunan demirbaşlar şeklinde bir hesaba alınabilir.

2)
Vince ilişkin sorumluluk nazım hesaplarda takip edilmelidir.


3)
 2300 rejim kodundan geçici ihracat beyannamesi verilmelidir.


4)
Kiralama hizmetinden yurtdışında yararlanıldığından kesilen kiralama faturasında KDV hesaplanmayacaktır.


5)
Oluşan kira geliri yurtdışı gelirler hesabı kanalıyla dönem kazancının tespitinde dikkate alınacaktır.


6)
Kesin satış yapılırsa, 1023 rejiminden kesin ihracat beyannamesi verilmelidir.


7) 
Kesin satış faturasından itibaren 90 gün içinde bedelin getirilmesi gerekir. Kesin satış faturası hasılat olarak kaydedilmeli ve vinç envanterden düşülmelidir.


8)
Vinç geri getirilmezse süre bitiminden itibaren 90 gün içinde bedelin getirilmesi gerekir.


9)
Süre aşıldıktan sonra ama 3 yıldan önce vinç geri getirilirse 2 kat usulsüzlük cezası uygulanır.


10)
Süre uzatılmadığı halde 3 yıldan sonra geri getirilirse normal ithalat işlemlerine tabi tutulur ve 2 kat usulsüzlük cezası uygulanır.