Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
16.04.2022

Gözetim veya referans kıymeti uygulamaları nedeniyle ithalat esnasında gümrük beyannamesinin “yurtdışı hanesine” fark bedel beyan edilerek, malın bedeli ilgili uygulamadaki eşik fiyata iblağ edilmekte ve vergiler bu bedel üzerinden ödenmektedir.

Ancak bahse konu beyannamede istisnai kıymetle beyan yöntemi tercih edilmişse ithalattan sonra verilen tamamlayıcı beyana isabet eden kısım üzerinden çifte vergi tahsilatı söz konusu olmaktadır.

Konuyu bir örnek yardımıyla açıklayalım.

3926 tarifesinden emzik, biberon, mama kabı gibi ürünlerde ürünlerin ithalatında 3 USD/brüt kg şeklinde gözetim uygulaması bulunmaktadır.

Uluslararası bir markanın ürünlerini ithal eden bir firmanın 1,5 USD/brüt kg üzerinden aldığı malları gözetim uygulaması nedeniyle 3 USD/brüt kg üzerinden beyan ettiğini ve vergilerin bu bedel üzerinden ödendiğini kabul edelim. Bu örnek olayda ithalattan sonra 0,5 USD/brüt kg şeklinde yapılan royalti ödemesi için tamamlayıcı beyan verildiğinde 0,5 USD/brüt kg için bir kez daha vergilendirme söz konusu olacaktır.

Eşik fiyat (gözetim, referans kıymet, kayıt belgesi vs) uygulaması olan mallarda, sonradan tamamlayıcı beyan verilmesini gerektirmeyecek şekilde sözleşmelerin gözden geçirilmesi mükerrer vergi ödememek adına önemli…