Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi

07.10.2022

Gümrük müfettişlerince yapılan sonradan kontrollerde beyan edilen kıymet unsurlarının doğru olup olmadığına ilişkin denetimler yapılmaktadır. Bu denetimlerde 150, 151, 152, 153, 159, 320, 360, 710, 760 ve 770 gibi muhasebe hesapları ve ayrıntılı mizanlar üzerinden beyan dışı kalmış kıymet/matrah unsurunun varlığı kontrol edilir.

Sonradan kontrollerde yukarıda istenen hesaplar dışında aşağıdaki şekilde bir tablonun hazırlanması istenmektedir.

Bu tablo üzerinden;

 1. Royalti ve lisans
 2. Transfer fiyatlandırması fiyat düzeltmeleri
 3. Debit note
 4. Credit note
 5. Fiyat farkları
 6. Vade farkları
 7. Miktar farkları
 8. Kalite farkları
 9. Mutabakat farkları
 10. Üretim sürecine katkılar
 11. Kalıp, çizim, tasarım, plan ve taslak giderleri
 12. Hasılattan verilen paylar
 13. İşçilik, tamir bakım, onarım giderleri
 14. Yükleme hatası farkları
 15. Borsa fiyat farkları
 16. Masraf yansıtmaları
 17. Yolcu beraberi beyansız mal girişleri
 18. Kargo yoluyla beyansız gelen mallar
 19. Management fee faturaları
 20. Navlun farkları
 21. Güzergah değişikliği farkları
 22. Ölü navlun bedelleri
 23. Döviz cinsleri
 24. Teslim şekilleri değişiklikleri
 25. Sözleşmeler ve damga vergileri

Gibi hususlar yönüyle denetimler yapılmaktadır. Bu ödemelerin bir çoğunun gümrüğe beyan edilmesi ve ithal edilen malın kıymetine dahil edilmesi gerekmektedir. Sizin de bu tür bir tabloyu hazırlayabilme kabiliyetinizin olmasını ve belirli periyotlarla beyan edilmesi unutulan bir ödemenizin olup olmadığının kontrol edilmesini, herhangi bir tespit olması halinde kendiliğinden beyan yönteminin uygulanmasını tavsiye ediyoruz.