Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
10.02.2021

Dampinge Karşı Vergi uygulamalarına yönelik Tebliğlerin bir kısmında önlemlerin GTİP kapsamı bütün eşya için değil de “yalnız”,”hariç” gibi v.s. tanımlamalarla nitelikleri belirlenen eşya bazında uygulanıyor olmasından dolayı eşyası Antidamping Vergisine tabi olmayan yükümlülerce ilgili GTİP’e tanımlanan Antidamping Vergisi yükümlü tarafından silinmekte bu durumda gerçekte olmadığı halde sistemin hesapladığı vergi ile beyan edilen vergi arasında farklılık ortaya çıkarmaktadır.

Bu durumun önlenebilmesini teminen Gümrükler Genel Müdürlüğü 27.12.2019 tarihli 50808869 sayılı yazısı ile beyanname kapsamı eşyanın antidamping vergisine tabi eşya ile aynı GTİP’te yer almasına rağmen antidamping vergisine tabi olmayan bir eşya olması durumunda kalem ekranında muafiyetler alanında DKVMF Muafiyet kodunun girilmesini istemiştir.

Bu açıklamaya göre DKVMF kodunun aşağıdaki örnek çerçevesinde girilmesi gerektiği düşüncesindeyiz.

Örnek;

Örneğin 3926 tarifesindeki Çin menşeli brandalarda dampinge karşı vergi bulunmaktadır. 3926 tarifesinden sünger rulo cinsi eşya getirdiğimizi kabul edelim.

1) Gelen eşya Çin menşeli ise sistem ADV hesaplayacaktır. Ancak ürün branda olmadığı için DKVMF kodu seçilmelidir.

2) Gelen eşya Almanya menşeli ve sistem/muayene memuru menşe şahadetnamesi istedi ve menşe şahadetnamesi sunuldu. Sistem ADV hesaplamayacağı için DKMVF seçilmesine gerek yoktur.

3) Gelen eşya Almanya menşeli ve sistem/muayene memuru menşe şahadetnamesi istedi ve menşe şahadetnamesi sunulamadı. Sistem ADV hesaplayacak ama ürün ADV ye tabi olmadığı için DKVMF seçilmelidir.