Gümrük denetim hizmeti satın alıyorsanız;

1) Sadece 2 no’lu KDV beyanlarına bakılması eksik bir incelemedir. Cari hesap ekstreleri incelenmelidir. Çünkü her fatura için 2 no’lu KDV beyanı verilmemiş olabilir.

2) Cari hesapların bakiyeleri ile ödeme şekli beyanları uyumlu mu bakılmalıdır.

3) Bankalar hesabından para çıkışları kontrol edilmelidir.

4) Yan masraf kayıtları ile beyanlar uyumlu incelenmelidir.

5) Stok kartları, ürün kısa kodları üzerinden GTİP’ler incelenmelidir.

6) Stok giriş çıkış dengesi ile dahilde işleme rejimi işlemleri uyumlu mu bakılmalıdır.

7) Şirketin tüm ithalatlarına ait dijital veriler görülmeli, bütüncül bir denetim anlayışı sergilenmelidir.

8) KDV oranlarında, menşe beyanlarında, ticari tanımlarda, belge düşümlerinde hatalar olup olmadığı incelenmelidir.

9) Gümrük beyannamesi ile ekli belgelerin uyumu kontrol edilmelidir.

Bunların yapılmadığı, check list üzerinden soruların sorulduğu ve sadece beyanname ve eklerinin karşılaştırıldığı denetim anlayışı oldukça yetersizdir.